Valmanifest 2022

Välkommen till nya Kalmar

Kalmar är en kommun med fantastiska förutsättningar. Utifrån dessa är det också en kommun som kan bli så mycket bättre än idag. Kommunen ska finnas till för dig som Kalmarbo och det är för att din vardag ska bli bättre som vi gör vårt yttersta inom Moderaterna.

Vårt valmanifest bygger på den Moderata värdegrunden och förslagen är till stor del genomarbetade i de program vi arbetat fram tillsammans med Kalmaralliansen. De bygger på inläsning av forskning, studiebesök, samtal med tjänstepersoner och kreativa diskussioner inom Kalmaralliansen. Det är med stolthet jag kan säga att det arbetet har gjort oss redo att leda Kalmar in i framtiden. Ett Kalmar som ska vara en modern kommun styrd av ett starkt politiskt lag. Jag har äran att leda det arbetet men det är laget som är styrkan. Baserat på kunskap bygger vi lösningar, det är så vi får resultat.

Jag upplever att i Sverige vill de flesta samma sak. Vi vill ha en bra välfärd för alla men vi tror på olika sätt att komma dit. Jag anser att det måste löna sig att ha drivkraft, det måste löna sig att ta risker som exempelvis att starta och driva företag. Det är först när vi är många som arbetar som vi också får ekonomi till vår gemensamma välfärd. En hög tillväxt och låg arbetslöshet är förutsättning för att inte brottslighet ska utvecklas. Det motsatta får också motsatt verkan vad gäller brottslighet och det är ett fundamentalt problem i Sverige idag. Utvecklingen går åt fel håll och vi vill inte se fyra år till med samma politik.

Frihet är en grundläggande värdering för Moderaterna och frihet förutsätter trygghet. Vi ska kunna känna oss trygga i vår kommun. Trygga att gå ut på kvällen, trygga med att våra barn får de bästa förutsättningar och trygga med att vår välfärd fungerar även för de svagaste i samhället när den behövs. Moderaternas grundläggande övertygelse är att människor är unika och att människor kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Vår uppgift som politiker är att ge goda förutsättningar för att möjliggöra allas utveckling att styra över sina egna liv. Grunden för unga startar med en bra utbildning och en så trygg uppväxt som möjligt för alla oavsett bakgrund. Ansträngning ska alltid löna sig.

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att hjälpa och stödja dem som inte har kraften att klara sig på egen hand. Alla ska ges förutsättningar att påverka sin livssituation oavsett var man befinner sig i livet genom att själva kunna välja hur man utformar sitt liv. Vi prioriterar jobb och välfärd framför bidrag. Det ska allt löna sig för människor att anstränga sig för att nå sina drömmar och skapa sig ett bra liv.

Moderaterna vill tillsammans med Kalmaralliansen få ditt förtroende att leda Kalmar kommun. Vi är redo för ett tryggt, modernt och effektivt Kalmar, det nya Kalmar. Är du?

Hanne Lindqvist
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Ladda ner vår valmanifest här:
Valmanifest 2022