KALENDER

2023

JUNI

2, Vice ordförandemöte, kl. 13.30-16.30
5, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
5, Alliansgruppmöte, kl. 18.00-19.30
7, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
19, Gruppmöte inför KF, kl. 10.00-11.00
19, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-16.00

SEPTEMBER

1, Vice ordförandemöte, kl. 13.30-16.30
4, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
4, Alliansgruppmöte, kl. 18.00-19.30
5, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
25, Gruppmöte inför KF, kl. 10.00-11.00
25, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-16.00
28, Aktuellt i Kalmarpolitiken, kl. 18.00-20.00
29, Vice ordförandemöte, kl. 13.30-16.30

OKTOBER

2, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
2, Alliansgruppmöte, kl. 18.00-19.30
3, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
30, Gruppmöte inför KF, kl. 10.00-11.00
30, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-16.00

NOVEMBER

3, Vice ordförandemöte, kl. 13.30-16.30
6, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
6, Alliansgruppmöte, kl. 18.00-19.30
7, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
22, Aktuellt i Kalmarpolitiken, kl. 18.00-20.00
27, Gruppmöte inför KF, kl. 10.00-11.00
27, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-16.00

DECEMBER

1, Vice ordförandemöte, kl. 13.30-16.30
4, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
4, Alliansgruppmöte, kl. 18.00-19.30
5, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
18, Gruppmöte inför KF, kl. 10.00-11.00
18, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-16.00