KALENDER

MAJ

3, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00
6, Informationsmöte, kl. 15.00-16.00
6, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
6, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
7, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
15, Aktuellt i Kalmarpolitiken, kl. 18.00-20.00
24, Öppet hus, kl. 12:00-14:00
27, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
27, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00
31, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00

JUNI

3, Informationsmöte, kl. 15.00-16.00
3, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
3, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
4, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
9, EU-val, kl. 08.00-20.00
9, Sommarfest/Valvaka, kl. 18.00-24.00
17, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
17, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00

SEPTEMBER

6, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00
9, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
9, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
10, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
27, Vice ordförandemöte, kl. 09.00-12:00
27, Gruppmöte, kl. 13.00-15.00,
30, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
30, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00

Blåmärkta tillfällen är öppna och alla medlemmar är välkomna.