2020

MARS
23, 16:00-17:00 Skype-möte med fullmäktigegruppen
30, 10:00-10:45 Gruppmöte inför kf, Magistern
30, 11:00-11:30 Kommunfullmäktige, Glasverandan, Kalmarsalen Läs mer:

APRIL
06, 10:00-16:30 Överläggning, Magistern
07, 08:30- 12:00 Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
20, 16:00-18:00 Skype-möte med fullmäktigegruppen
27, 09:00-10:45 Gruppmöte inför kf, Magistern
27, 11:00-16:30 Kommunfullmäktige, Glasverandan, Kalmarsalen Läs mer:

MAJ
04, 10:00-16:30 Överläggning, Magistern
05, 08:30-12:00 Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
18, 16:00-18:00 Skype-möte med fullmäktigegruppen
25, 09:00-10:45 Gruppmöte inför kf, Magistern
25, 11:00-16:00 Kommunfullmäktige, Glasverandan, Kalmarsalen Läs mer:

JUNI
01, 10:00-16:30 Överläggning, Magistern
02, 08:30-12:00 Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
08, 16:00-18:00 Skype-möte med fullmäktigegruppen
15, 09:00-10:45 Gruppmöte inför kf, Magistern
15, 11:00-16:00 Kommunfullmäktige, Glasverandan, Kalmarsalen Läs mer: