KALENDER

2024

FEBRUARI

2, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00
5, Informationsmöte, kl. 15.00-16.00
5, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
5, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
6, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
7, Aktuellt i Kalmarpolitiken, kl. 18.00-20.00

MARS

1, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00
4, Informationsmöte, kl. 15.00-16.00
4, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
4, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
5, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
25, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
25, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00
27, AW, kl. 18.00-19.30
28, Gruppmöte, kl. 09.00-12.00

APRIL

2, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
5, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00
29, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
29, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00

MAJ

3, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00
6, Informationsmöte, kl. 15.00-16.00
6, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
6, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
7, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
15, Aktuellt i Kalmarpolitiken, kl. 18.00-20.00
27, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
27, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00
31, Vice ordförandemöte, kl. 13.00-16.00

JUNI

3, Informationsmöte, kl. 15.00-16.00
3, Gruppmöte, kl. 16.00-18.00
3, Alliansgruppmöte, kl. 18.30-20.00
4, Kommunstyrelse, kl. 08.30-12.00
9, EU-val, kl. 08.00-20.00
9, Sommarfest/Valvaka, kl. 18.00-24.00
17, Gruppmöte inför KF, kl. 09.00-11.00
17, Kommunfullmäktige, kl. 11.00-17.00