Träffa Nordic International School

Diskussionen om friskolor har kommit i den politiska debattens centrum.

Möt rektor Sara Kuseta, Nordic International School,
måndag 24 maj kl 18:30
i en digital träff.

Vilken mångfald och valfrihet får vi? Nyligen startade Nordic International School i Kalmar, en skola som sätter vetenskap och beprövad erfarenhet i centrum för sin pedagogik, med struktur och studiero som viktiga element.

Anmäl dig till Berga Lindsdals-moderaternas medlemsmöte till per.dahl@kalmarmoderaterna.se så får du anslutningskoden till det digitala mötet.

Välkomna!