Patrik Olsen

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag heter Patrik Olsen och är 39 år. Jag är mestadels uppvuxen på mellersta Öland men bor sedan 2012 i Läckeby ca. 15 km norr om Kalmar. Jag är sambo men har inga barn (än så länge). Jag arbetar som undersköterska i Kalmar kommun (i ca. 17 år).

Vad har du för utbildningar?
Jag har läste samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet, därefter läste jag in naturvetenskapliga programmet. Efter gymnasiet fortsatte jag läsa kurser vid, dåvarande, högskolan i Kalmar motsvarande 3,5 års studier. Jag har läst kurser i statskunskap, mycket biologi och kemi, fysik, teknik, biologi för lärare även en del pedagogik. Jag har också läst undersköterskeutbildning.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Jag har arbetat inom både LSS och inom äldreomsorgen under ganska många år. Och under dessa år så har jag märkt att det finns en hel del utvecklingspotential inom omsorgen, både för brukare och personal.

Vad är dina övriga intressen?
Jag är jägare sedan barnsben, vilket leder till ett intresse av jakt, miljö och vapenlagstiftning. Jag är intresserad av entomologi (läran om insekter) och har en anständig samling med skalbaggar (jag skulle kunna ha en lång utläggning om detta men jag tror inte gemene man är intresserad). När jag tänker efter så är jag nog något av en samlare, jag har ganska många olika samlingar med framför allt naturvetenskaplig inriktning.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige ser jag som en stor förmån och en skyldighet gentemot våra väljare att föra fram vår politik. Att få förtroendet från väljarna och partiet är ett privilegium som medför ansvar och engagemang för det vi äger tillsammans. Jag vill ha möjlighet att vara med att påverka vår gemensamma framtid i Kalmar kommun och arbeta förr större transperens i det kommunala beslutsfattandet.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
De frågor som engagerar mig mest är nog att försöka hushålla med skattemedel och att Kalmar kommun ska ägna sig åt kärnverksamheten dvs. vård, skola och omsorg. Jag är även intresserad av många frågor vad gäller socialpolitik, frågor som rör förskola och skolan, vård och omsorg och miljöfrågor.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Jag är idag ledamot i barn och ungdomsnämnden, ledamot i kretsstyrelsen och ledamot i styrelsen för Berga/Lindsdals-Moderaterna. Jag har tidigare suttit som ersättare i socialnämnden.