Nomineringsstämma Kalmarkretsen

Medlemmar i Kalmarmoderaterna kallas härmed till nomineringsstämma för fastställande av partiets valsedel till Kalmar Kommunfullmäktige inför valet 2022.

Datum och tid:   Söndag den 16 januari 2022 kl. 13.00

Plats:                  Rockneby Allaktivitetshus, Ryssbylundsvägen 6, 380 30 Rockneby

Vi ber er vänligen att komma i god tid då registrering sker vid ankomst mot aktuellt medlemsregister.

Enligt partiets stadgar – § 3, mom. 6 – ska medlem, för att äga rösträtt vid nomineringsstämman, erlagt medlemsavgift samt vara införd som medlem i medlemsregistret av förbundet senast fem veckor före nomineringsstämman.

Nomineringskommitténs förslag till valsedel plus eventuell övrig dokumentation kommer i enlighet med partiets nomineringsregler att tillhandahållas senast en vecka före nomineringsstämman.

Voteringen sker digitalt. För att rösta behöver alla medlemmar ta med sig en mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Vi bjuder på lättare förtäring, därför är det viktigt att du anmäler dig senast den 13 januari till helena.raunio@kalmarmoderaterna.se. Meddela även eventuella allergier.

Varmt välkomna!

Kretsstyrelsen för Kalmarmoderaterna