Nominera till kommunvalet 2022

Du som är medlem i Kalmarmoderaterna kan nominera personer, dig själv och andra, som du anser ska stå på Moderaternas lista i kommunfullmäktigevalet 2022 i Kalmar.

Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och även kandidera själva. Alla medborgare som är valbara till kommunfullmäktige kan föreslås. När valsedeln ska fastställas krävs medlemsskap i Moderaterna av alla som kandiderar. Varje medlem får föreslå valfritt antal kandidater.

Nomineringarna sker genom att du skickar de nominerades namn, adress, telefonnummer och e-postadress till vår politiska sekreterare via e-post: helena.raunio@kalmarmoderaterna.se som lämnar förslagen till nomineringskommittén. Personerna som nomineras kommer sedan kontaktas av kommittén.

Sista dag för nomineringar är den 31 oktober 2021.