Motion – sommarjobb

Kalmaralliansen vill stödja gymnasieungdomar samt rusta dem för arbetslivet

Godkänd gymnasieutbildning en viktig grund för att lyckas i livet och kunna försörja sig själv. Det är också viktigt att ungdomarna får möjligheten att testa på arbetslivet. Många ungdomar lyckas själv skaffa ett sommarjobb under gymnasietiden, men långt ifrån alla. Därför är det av stor vikt att kommunen kan erbjuda gymnasieungdomar en praktikplats några veckor under sommarlovet.

En motion som Kalmaralliansen har lämnat till kommunfullmäktige handlar just om kommunal sommarjobb till ungdomarna, en s.k. PPP (prova på praktik). Kalmaralliansen vill samtidigt aktivera och motivera ungdomarna att söka olika sommarjobb och fullfölja sin gymnasieutbildning. Partierna föreslår därför att elever som inte har godkänt i de grundläggande ämnena ska kombinera sommarjobbet med lovskola, för att stärka elevernas förutsättningar att ta gymnasieexamen. Eleverna ska även ha sökt andra jobb, för att på så sätt få in rutin för jobbsökning.

Forskning från bl.a. IFAU visar att det är väldigt avgörande för framtiden huruvida man fullföljer sina gymnasiestudier eller inte. Kalmaralliansen anser därför att det bör finnas en tydligare strategi i Kalmar kommun för att i stort och smått uppmuntra ungdomar att göra det.