MODERATERNAS GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Moderaternas grundläggande värderingar

Ett samhälle där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla.

Moderaternas grundläggande övertygelse är att människor är unika och att människor kan,
vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Vår uppgift som politiker är att ge goda förutsättningar
för att möjliggöra vars och ens utveckling att styra över sina egna liv. Grunden
för unga startar med en bra utbildning och en så trygg uppväxt som möjligt för alla oavsett
bakgrund. Ansträngning ska alltid löna sig.
Vi står inte för ett kravlöst samhälle. Alla har ett ansvar för sitt eget liv och hur man väljer att
leva sitt liv. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att hjälpa och stödja dem som inte har
kraften att klara sig på egen hand. Alla ska ges förutsättningar att påverka sin livssituation
oavsett var man befinner sig i livet genom att själva kunna välja hur man utformar sitt liv. Vi
prioriterar jobb och välfärd framför bidrag. Det ska allt löna sig för människor att anstränga
sig för att nå sina drömmar och skapa sig ett bra liv.

Jämlikhet och jämställdhet

Jämställdhet och jämlikhet utgår från att alla människor har lika värde. För moderaterna är
jämställdhet och jämlikhet en frihetsfråga. Genom att visa respekt för människor oavsett
kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, funktionsnedsättning, social tillhörighet, sexuell
läggning, utbildningsnivå eller ålder lägger vi grunden för hållbart och bra samhälle för oss
alla.

Ordning och reda i kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en prioritet för oss moderater. En god ekonomi
är en förutsättning för att välfärdstjänster ska finnas för kalmarborna när man behöver dem.
Vårt motto är att varje skattekrona ska utnyttjas så effektivt som möjligt för att kalmarborna
ska få största möjliga nytta för dem. Det finns aldrig något självändamål för oss med en
hög skatt. Vi strävar alltid efter att skatten ska vara så låg som möjligt utan att ge avkall på
kvaliteten i välfärden.

Trygghet

Kalmar ska vara en kommun för hoppfulla. Alla ska känna sig trygga och säkra i Kalmar.
Trygghet handlar i grunden om egen försörjning, bra utbildning, tillgång till vård och omsorg
vid behov och att man ska kunna röra sig säkert i hela Kalmar kommun.

Hållbar framtid

Kalmar ska utvecklas på ett hållbart sätt på alla plan. Socialt, inom miljö och ekonomi tillsammans
och var för sig måste balanseras för sund hållbar utveckling. När Kalmar växer är
det av högsta vikt att jobben växer i takt med befolkningstillväxt, för att inte samhället slits
isär mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Hållbar med innovationer och
grön teknik lyfter samhället framåt.

Valfrihet

Konkurrens och valfrihet ska bidra inte bara till ökad kvalitet och kreativitet utan även till
kostnadseffektivitet. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och komma
kalmarbor till gagn. Dålig verksamhet inom välfärden ska inte begränsas med vinsttak. Dålig
verksamhet inom välfärden, oavsett om den är privat eller kommunal, ska inte finnas.