Magnus Jernetz Gustavsson

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
En stark mor och två syskon, 4 år yngre, själv är jag 54 år ung med ett funktionshinder som jag fått genom smittkoppsvaccination. Har hela mitt liv fått kämpa för att bli betraktad som en personlighet utan funktionshinder, Att sitta i rullstol betyder att människor i allmänhet står och pratar med varandra en halv meter över mitt huvud. Hur kan man då vara delaktig i samtalet?

Vad har du för utbildningar?
Korrespondentgymnasium, tog studenten 1981. Ekonomistudier på Högskolan i Karlstads.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Eftersom jag har fått kämpa mig till att inte vara förtidspensionär eller ha en bidragsanställning utan ett vanligt inkomstbringande arbete trots mitt funktionshinder så är all min yrkeserfarenhet av mycket väsentlig betydelse för eventuellt politiskt uppdrag.

Vad är dina övriga intressen?
Mina intressen har varit runt ridsport, pingis (som yngre). Ridsporten på grund av eller tack vare mitt funktionshinder. Ridning och körning med häst och vagn, världsmästare, har stärkt mina muskler och min balans som ständigt måste tränas. Idag är aktiessparande mitt stora intresse och jag tillhör en aktieklubb och arbetar aktivt med mina egna aktier. Jag är medlem i en loge som också gör att jag har en social tillhörighet utanför min funktionshinder-zon. Där är jag vem som helst.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Bättre tillgänglighet för många. I en turiststad som Kalmar ska man ha tillgång till affärer och restauranger. I KF bör det finnas personer med ekonomisk utbildning och utifrån miljön någon som jag som med erfarenhet har fått ta del av hur den fysiska miljön kan handikappa människor. Vi vistas ju alla i fysisk miljö som antingen handikappar eller inkluderar.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Tillgänglighet

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Sitter med i Servicenämnden som ersättare.