LEVANDE LANDSBYGD

Vi tror att landsbygdens och den gröna näringens framtid i vår kommun kommer spela en större roll framöver. Vi vill göra det enklare för våra lokala matproducenter att sälja sina produkter till olika delar av den kommunala verksamheten. Utan att för den skull gå ifrån principen om öppna och rättsäkra offentliga upphandlingar.

Vi vill fortsätta med utbyggnaden av fibernätet i hela kommunen. Vi vill verka för en smidigare kollektivtrafik med resenären i fokus.

LÄS MER