KULTUR OCH FRITID

Kultur och fritid

Kultur och fritid

Kalmar är en stad som är rik på sitt varierande utbud av olika kultur- och fritidsevenemang runt om i kommunen. Vår närhet till hav och natur ger fantastiska möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Kulturen och tillgången på fritidsaktiviteter hänger ihop och är viktig för att alla ska kunna leva ett gott liv med livskvalitet i alla åldrar.
Från moderaternas sida vill vi utveckla Kalmar som idrottsstad, men det är också många företag med spännande nya idéer och evenemang som väntar på att förverkligas som det är viktigt att släppa fram.

Simstad

Kalmar har en stark koppling till simning med en simsport som engagerar många. Undervisning i simkunnighet är viktigt och ett av kommunens ansvar i grundskoleundervisningen. Nytt badhus har varit föremål för många diskussion och tidigare vallöften, men än så länge har det varit tomma löften. Det är nödvändigt att Kalmar får en ny simhall. Med moderaterna kommer vi får nytt badhus i Kalmar kommun under nästa mandatperiod med en extern aktör. Det är inte nödvändigt med vår politik att använda närmare en halv miljard av skattemedel för en ny simhall i kommunens regi. Vi säkerställer via upphandling en 50-meters bassäng, mobil läktare för tävlingar och evenemang, garanterar simundervisning som obligatoriskt i grundskolan och vi säkerställer rehabilitering och rekreation inom omsorgen och vården. Med moderaterna blir det en ny bad- och friskvårdsanläggning.

Arena- och idrottsstad

Kalmar är en stad som lockar till stora evenemang inom löpning, cykel och multiidrotter. Det är något vi fortsätter att stötta och utveckla. Moderaterna vill också fortsätta satsa ytterligare på näridrottsplatser och spontanidrott med utegym och motionsslingor i olika delar av kommunen. Vi kommer att göra en översyn av samtliga stadsdelar och samhällen inom kommunen för att se över behovet av insatser för att stimulera rörelse och rekreation för Kalmarbor och besökare.

Investerings- och underhållsbehov av idrottsanläggningar och arenor liksom simhall är eftersatt i kommunen. Därför blir det nödvändigt att i högre grad dra nytta av synergieffekter vid nybyggnation i form av energi, medarbetare och material. Moderaterna vill samla idrottsarenor till ett gemensamt arenaområde – arenastad. Det finns nyttoeffekter och vinster med kostnadseffektivitet av skattemedel samt miljön när flera anläggningar samlas vid ett område. En ny simhall kan dra nytta av energi från en ishall och vice versa. Personal kan jobba med flera anläggningar och idrottande barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och besökare får en smidigare tillgänglighet.

Kultur

Vi har Kalmar stadsteater, Byteatern, Kalmarsalen och Slottet som tillsammans med övriga arrangemang och arrangörer bidrar till ett rikt kulturliv för Kalmarbor. Att utveckla och vårda kulturen är inte bara av vikt för Kalmars invånare utan även för att lyfta Kalmar som besöksmål. Att tillgängliggöra kulturen ännu mer är viktigt. Ett led i ökad tillgänglighet är genom att till större del finansiera sin egen verksamhet. Ökad egen finansiering ställer högre krav på kulturupplevelser som människor tycker är intressanta och är villiga att betala för. Efterfrågan styr på så sätt utbudet och lämnar större inflytande över innehållet och utvecklingen inom kulturen.

Det är viktigt att erbjuda förutsättningar för den fria kulturen att utvecklas med stöd och öppna institutioner för obundna kulturutövare. Konstnärer och övriga aktörer inom kulturen som tillsammans skapar en attraktiv stad för besökare, attraktivt boende och företag.

När Kalmar bygger nya skolor, omsorgsboenden eller andra kommunala fastigheter finns ett krav på att en procent av den totala kostnaden ska gå till konstnärlig utsmyckning av fastigheten. En procent kan kanske tycka som en liten summa, men i tider där vi står inför stora ekonomiska utmaningar bör vi prioritera kärnverksamheten – vård, skola omsorg. Moderaterna vill ta bort kravet på en procent konstnärlig utsmyckning, för att istället använda kommunens befintliga konstsamling som på så vis kommer fler till del.

Moderaterna i Kalmar vill

  • Ny Bad- och friskvårdsanläggning
  • Ny Ishall
  • Samlat arenaområde
  • Satsa ytterligare på näridrottsplatser och spontanidrott med utegym och motionsslingor
  • Stimulera och underlätta för motion och friluftsliv genom översyn i samtliga stadsdelar och samhällen
  • Fortsätta utveckla evenemangsstaden Kalmar
  • Ge utökat utrymme för kreativa näringar
  • Öka självfinansiering inom kulturen
  • Avskaffa kravet på en procent utsmyckning