Kandidatutbildning

Varannan onsdag hela hösten erbjuder Moderaterna i Kalmar län kandidatutbildningar för nya moderata kandidater inför valet 2022. Varje kväll kommer fokusera på ett särskilt politikområde och besöks av en ledande moderat politiker som kommer berätta om moderat politik och svara på frågor. Träffarna kommer vara digitala via Zoom. Träffarna är framför allt till för dig som är ny i Moderaterna och inte stått på en moderat valsedel innan.

Schemat för hösten:

  • Träff 1: v. 35 1/9 kl. 18:00 Benjamin Dousa, Moderat ideologi
  • Träff 2: v. 37 15/9 kl. 18:00 Mats Green, Jobbpolitik
  • Träff 3: v. 39 29/9 kl. 18:00 Louise Meijer, Miljöpolitik
  • Träff 4: v. 41 6/10 kl. 18:00 Kristina Axén Olin, Utbildningspolitik
  • Träff 5: v. 43 20/10 kl. 18:00 Sten Bergheden, Landsbygdspolitik
  • Träff 6: v. 45 10/11 kl. 18:00 Maria Malmer Stenergard, Integration- och migrationspolitik
  • Träff 7: v. 47 24/11 kl. 18:00 Niklas Wykman, Ekonomisk politik
  • Träff 8: v. 49 8/12 kl. 18:00 Malin Sjölander, Regionpolitik

Anmälan sker till mans.linge@moderaterna.se inför varje tillfälle. Länk till Zoom skickas ut några dagar innan varje träff till de som anmält sig.