Kajsa Hedin

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag heter Kajsa Hedin, är 41 år i år. Är gift sedan 17 år med min make Tobias. Vi har två barn 8 resp. 3 år. Jag har jobbat framförallt som högstadielärare och biomedicinsk analytiker. Jag är tjänstledig från mitt nuvarande arbete på avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin. Under min tjänstledighet studerar jag två skrivarkurser på Linnéuniversitetet kombinerat med politiska uppdrag.

Vad har du för utbildningar?
Jag har en fil.mag. i Kemi, gymnasielärarexamen i Kemi och Biologi, Legitimerad Biomedicinsk analytiker och har lärarlegitimation även för NO-undervisning på högstadiet. Jag har dessutom läst en del fristående kurser, bl.a. företagsekonomi och polska. För tillfället läser, utöver skrivarkurserna, även teckenspråk.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Jag har erfarenhet av att arbeta i både offentlig sektor och privat sektor. Den privata delen har varit inom restaurang, jordbruk, bilindustri och slakteri. Den offentliga delen är som lärare och biomedicinsk analytiker. Jag har medverkat vid offentlig upphandling och deltar aktivt i arbetsmiljöfrågor. Jag har ganska bred kunskap och känner till begrepp och funktioner som är bra att ha med in i kommunpolitiken.

Vad är dina övriga intressen?
Att umgås med min familj är det intresse jag lägger mest tid på. Jag tycker om att träna, framförallt löpning och annan konditionsträning. Jag tycker om att läsa böcker och att skriva egna texter. Jag läser en del medicin och psykologi för att jag tycker om att lära mig mer.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att få vara med och påverka besluten i kommunen känns både viktigt ärofyllt och roligt. Jag tycker det är intressant att lyssna på argument från flera sidor och jag gör vad jag kan för att påverka utfallet av besluten. Jag känner att det är viktigt att vara med och påverka. Går det inte den väg man vill så har man i alla fall försökt. Jag har svårt att lämna från mig beslut om mitt liv till någon annan, att vara med i KF är ett sätt att kunna vara med där besluten tas och påverka.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jag jobbar gärna med de ekonomiska frågorna och budgetmålen. Barn, ungdomar och förskola/skola är de ämnesområden som jag brinner mest för, särskilt när det handlar om utsatta individer.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Kommunfullmäktige(ledamot), Servicenämnden (vice Ordförande)