Johan Krantz

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm
Jag heter Johan Krantz och kommer från Växjö, född och uppvuxen där. Sedan bott i både Göteborg, Malmö och Stockholm som jag flyttat runt tillsammans med min nuvarande fru. Vi sökte oss hem till Småland igen och valet föll på Kalmar, där vi nu byggt hus och nyligen flyttat in, med vår dotter Nathalie på 1½ år. Det var dags att få slå sig till ro!

Vad har du för utbildningar?
Jag har en Bachelor of Science in Business Administration and Economics i grunden, sedan gått mestadels projektledning- samt ledarskapsutbildningar.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
All yrkeslivserfarenhet är viktig för ett politiskt uppdrag i min mening. Det är mycket viktigt med bredd och förståelse för både olika branscher och olika typer av människor. Något politiker idag saknar, tycker jag, är just bredden och insikten i det ”verkliga” arbetslivet. Min nuvarande tjänst som avdelningschef på Radiologiska kliniken på Länssjukhuset känns dock högst relevant, som ledare i en politiskt styrd organisation. Mina tidigare erfarenheter som projektledare inom IT med en företagsekonomisk syn på verksamheten har också varit mycket nyttig, att förstå hur företag och företagande fungerar samt ett grepp om national- och samhällsekonomi, det tror jag är något samtliga politiker borde ha.

Vad har du för övriga intressen?
Jag har ett stort IT-intresse men är också händig och tycker om att dona hemma. Lägger mycket tid på film och serier om tillfälle ges, och samlar på gamla TV-spel som också är en hobby som tar mycket tid (och pengar). Livet och ens värderingar skiftades rätt markant i samband med att man blev pappa för första gången, så det mesta i livet cirkulerar såklart kring fru och dotter. Jag följer mycket samhällsdebatter och hur utvecklingen i världen ter sig.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Som ett steg in i den politiska världen. Jag har alltid varit politiskt intresserad, och stundtals frustrerad. Att inte kunna påverka i den utsträckning man önskar (genom att ”bara” gå och lägga sin röst på valdagen) har gjort att jag under många års tid funderat i de här banorna. Men nu när vi landat i Kalmar och jag dessutom arbetar i en politiskt styrd organisation så kändes det som rätt tillfälle. Jag tycker att politiken behöver fler utbildade och vältaliga personer, faktaresistens och inkompetens är något som behöver komma bort ifrån politiken. Vi är idag på väg åt ett håll jag inte alls gillar, där känslor och tyckande är mer värt än sanning, bara för att den kanske är obekväm. Jag skulle se det som ett mycket hedervärt uppdrag och en chans att få vara med och påverka, i rätt riktning, mot ett bättre samhälle.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Egentligen skulle jag vilja vara engagerad i det mesta, men det jag tänker på främst när frågan ställs är precis som i övriga landet; Integrationen, kriminalpolitiken. Det har ju skett mycket i Sverige de senaste 10 åren, och min spontana upplevelse är att Kalmar inte hunnit fullt så långt i den negativa spiralen, och här ser jag möjligheterna att motverka och arbeta proaktivt med att inte hamna i samma situation som så många andra kommuner redan gjort.
Jag tycker straffskalan måste ses över ordentligt, Polisen måste få oerhört mycket större resurser, och man måste definitivt byta rikspolischef.
Jag tycker att vi måste prata om vården, som nu såklart ligger nära till hands i och med mitt dagliga arbete på Länssjukhuset.
Vi behöver prata om bidragsberoendet, arbetsmarknaden, Arbetsförmedlingen och dess syfte.
Vi behöver prata miljö, energiförsörjning, fossila bränslen, elbilar, solparker.
Det är många frågor som behöver behandlas, och mitt intresse är som ni förstår ganska brett!

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Nej