Ett roligt och levande Kalmar

Det är viktigt att Kalmar som stad och kommun har ett levande och aktivt kulturliv. Kalmars nya kulturkvarter ska vara en aktiv del i det och vara tillgängligt för alla Kalmars invånare.

Det är viktigt att Kalmar som stad och kommun har ett levande och aktivt kulturliv. Det ska vara musik och evenemang som höjer känslan i staden, både för boende och turister. Kalmar som besöksmål ska stärkas ytterligare.

Det förebyggande arbetet börjar med fritidsaktiviteter och ett levande föreningsliv. Vi vill se ett utökat samarbete med kommunens föreningar för det är här mycket av både förebyggande och integrationsarbete sker på riktigt. Kalmars nya kulturkvarter ska vara en aktiv del i det och vara tillgängligt för alla Kalmars invånare. Vi vill också se att fritidsgårdarna får möjlighet att ha öppet kvällar och helger för att möta ungdomar när de är lediga.

Moderaterna i Kalmar vill att:
• Skötsamma krögare ska få möjlighet till helt fria öppettider.
• Kommunens kulturinstitutioner ska arbeta aktivt för ökad självfinansieringsgrad, till exempel genom sponsring och andra samarbeten med näringslivet.
• Kommunens konstsamling görs tillgänglig för Kalmarborna.
• Kommunen inför ett seniorkort med rabatter på inköp och nöjen.
• Kommunen anordnar en internationell festival i samarbete med utländska kulturföreningar i Kalmar.
• Kommunens kulturverksamhet ska bedriva uppsökande verksamhet i alla delar av Kalmar kommun
• Stortorget möbleras på ett sätt som gör det mer levande utan att riskera det  kulturella arvet.