Besök i Byteatern

Kalmar-föreningen genomför ett studiebesök på Byteatern, Barlastgatan 8, den 31 oktober kl 15:30. Samtliga medlemmar hälsas välkomna!