Susanne Eliasson

1:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Susanne Eliasson är en pratglad, positiv och omtänksam moderat. Hon är ett välkänt ansikte i Kalmar då hon har drivit Intersport i Kalmar tillsammans med sin familj i många år. En stor fördel med Susanne är att hon har arbetat med företagsfrågor bland annat som ordförande i Kalmar Företagsgrupp. Susanne är familjekär och älskar att ha familjen runt sig. Maken Mats sedan 40 år samt barn och barnbarn är “livets efterrätt”. Susanne är vice ordförande i utbildningsnämnden och arbetsutskottet i gymnasieförbundet. Att jobba med utbildningsfrågor, de senaste fyra åren, har varit väldigt intressant och lärorikt; speciellt att gå in i frågor som måste lösas för att alla ska må bra i skolan, såväl elever som personalen. Ska man som elev lyckas utvecklas till sin fulla potential, måste skolan ge den möjlighet som just de behöver.