Johan Krantz

1:e vice ordförande i Södermöre kommundelsnämnd

Johan Krantz är ekonomutbildad, sedermera IT-projektledare som idag är verksam som chef inom Region Kalmar. Under den senaste mandatperioden har han också engagerat sig i politiken.
Johan drivs av frågor som rör trygghet, brott och straff men också vikten av att alla ska göra rätt för sig. Sverige är ett land med många rättigheter och fantastiska möjligheter, men de som struntar i sina skyldigheter måste hanteras med extrem tydlighet. Gängkriminalitet, bidragsbedrägerier, ungdomsrån och våldtäkter är inte fenomen som ska öka i omfattning i ett civiliserat samhälle i Sverige 2022. Här ska vi på lokal nivå göra det vi kan för att markera mot dessa individer och komma till rätta med de uppenbara problem som inte hanterats.