Barbro Andersson

Barbro Andersson

1:e vice ordförande i servicenämnden

Barbro Andersson är civilekonom och ämneslärare med många års arbetslivserfarenhet internationellt.

Det startade med olika utbildningsuppdrag i Telekomprojekt i utvecklingsländer när Barbro under tio år jobbade på Teleskolan i Kalmar. Barbro fick därefter i uppdrag av svenska Celemi AB att starta dotterbolag i Shanghai och i Singapore vilket resulterade i etablering i partnernätverk på marknader i många länder inom APAC. Barbro jobbade i nästan femton år i Asien.

En viktig uppgift har varit att hjälpa företag med ekonomistyrning och affärsutveckling med fokus på utbildning av ledare och medarbetare för att synliggöra kompetens och multikulturella värden som ger engagerade medarbetare. Det skapar effektivitet och lönsamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Barbros mångsidiga kompetens är viktig i en kommun för att möta allmänhetens berättigade krav på ordning och reda i kommunens finanser.