Annica Portland Bengtsson

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag är 71 år gammal. Det kan låta gammalt men jag är helt frisk, tar inga mediciner och lever ett aktivt, intensivt liv utan problem. Född och uppvuxen i Kalmar. Tillbakaflyttad till Kalmar från Skåne1996. Är gift med lika frisk och om möjligt ännu mer aktiv 73-årig man.  Tre vuxna söner med familjer (sex barnbarn), alla boende i Skåne.

Vad har du för utbildningar?
Utbildad sekreterare på Påhlmans handelsinstitut, senare läkarsekreterarkurs, läst medicin på Lunds universitet. Utbildad läkare med specialitet i allmänmedicin dvs distriktsläkare.

Vad har du för yrkeserfarenhet?
Sedan 1969 arbetat inom sjukvården som läkarsekreterare, biträde, undersköterska och senare som läkare i Skåne där jag även arbetat som mobilläkare. Arbetat ett år i Förenade Arabemiraterna och som skeppsläkare på kryssningsfartyg i fem år. Jag har även arbetat som voluntärläkare i Kenya vid olika tillfällen. Vid samtliga dessa alla tillfällen har jag arbetat med många olika nationaliteter vilket gett mig en god inblick i olika människors kulturer och behov. Sedan 1999 arbetat dels som vikarie och dels som landstingsanställd distriktsläkare i Kalmar läns landsting. Vikarierat som distriktsläkare i samtliga Sveriges län. Även arbetat i Kalmar 2005-2007 som projektanställd mobildoktor där jag bl a kommit i kontakt med många äldre i hemmet som inte har mycket kontakt med Omsorgen. Då lärde jag mig att ensamhet är ett stort problem för många äldre. Strax innan jag arbetade som mobildoktor arbetade jag parallellt med primärvårdarbete dagtid varannan vecka och nattarbete på akuten varannan vecka. Detta för att få fram varför det var så många gamla som sökte akuten.  Jag kom fram till att de allra flesta hade kunnat skötas i hemmet. Som mobildoktor fick jag också inblick i vilka digitala möjligheter man har i hemmet att förenkla och underlätta för de som ännu inte är i behov av äldre- och demensboende. Jag har arbetat på i stort sett samtliga hälsocentraler i Kalmar med omnejd och i samband med det också kommit i kontakt med de flesta äldreboenden.  Jag arbetar fortfarande som läkare där det finns behov, om än inte lika regelbundet som tidigare.

Vad är dina övriga intressen?
Mina övriga intressen är bridge, golf, familjen så klart. Är medlem i Marialogen i Kalmar. Läser gärna samhällsinformativ skönlitteratur.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Mitt engagemang är den möjlighet jag ser att  jag ska kunna påverka det jag tror på.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Orsaken till mitt politiska engagemang är att jag vet att det finns mycket att förbättra inom omsorgen och inom integrationen. Jag tycker att det missas att ta tillvara på de möjligheter som finns för att det ska bli bättre på dessa områden. Jag har flera idéer om hur detta ska ske. Sedan är jag som kalmarit (fem generationer) självklart engagerad i allt som rör Kalmar kommun.    Bl a ligger den gröna miljön mig varmt om hjärtat. Den förfulningsprocess som Kalmar nu genomgår är ganska plågsam. Bostadspolitiken i Kalmar förefaller mig ganska ogenomtänkt och nästan panikartad.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Mitt nuvarande politiska uppdrag är som ersättare i Omsorgsnämnden, jag är ledamot i styrelsen för föreningen Nya Moderaterna i Kalmar stad. Tidigare suttit i Socialnämnden och psykiatriska rådet.