ÄLDRE OCH TRYGG

Kalmar ska vara en bra stad att åldras i där varje människa räknas. Erfarenhet och kunskap hos dem som levt lite längre ska tas till vara på rätt sätt. Det innebär inte bara att våra äldre ska ha en bra ekonomisk situation utan också att alla ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Rätten att själv få bestämma vid behov av vård ochomsorg är viktiga för ett värdigt åldrande. Rätten att fatta egna beslut ska inte ta slut bara för att du blir äldre.

Vi vill jobba för en bra omsorg för våra äldre med fokus på kvalité och möjligheten att själv bestämma hur ens vård ska se ut när väl den dagen kommer.

 

 

LÄS MER