Pär-Gustav Johansson

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm
Jag är 44 år, gift och har två döttrar på 7 och 5 år. Vi bodde tidigare i Emmaboda, där jag är uppvuxen, men flyttade till en lägenhet i centrala Kalmar sommaren 2016 och håller nu på att bygga hus i Hossmo. Jag har sedan januari 2014 uppdraget som politisk samordnare för Alliansen i landstinget i Kalmar län, ett heltidsuppdrag som innebär att jag är tjänstledig från mitt arbete som politisk sekreterare för förbundet.

Vad har du för utbildningar?
Civilingenjörsstudier, inriktningen Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.
Journaliststudier på journalisthögskolan JMK i Stockholm.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget
Jobbade med konstruktion och utveckling på Bombardier i Kalmar 1999-2005, som journalist på olika lokalredaktioner 2007-2010. Började som politisk sekreterare för Moderaterna i Kalmar län i februari 2010.

Vad är dina övriga intressen?
Jakt, böcker och umgås med familjen.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Som en möjlighet att vara med och försöka påverka min närmiljö genom att hjälpa till att vinna opinion för moderata värderingar och idéer. Det är också därför jag vill bli KF-ledamot; jag vill vara med och utveckla en kommun som fokuserar på välfärdens kärna och sätter människan framför systemet och individen i centrum.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jobben och bostäderna är grunden för allt och de viktigaste frågorna för Kalmars framtid. Det behövs fler högkvalificerade jobb i kommunen och ett ökat fokus på jobbtillväxt utanför handelssektorn. Från landstinget tar jag med mig ett intresse för sjukvården och samverkan mellan landstinget och kommunen när det gäller vård och omsorg – där kan vi bli mycket bättre.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Alliansamordnare i landstinget, ledamot i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, ersättare i regionförbundet, ersättare i Södermöre kommundelsnämnd. Vice ordförande Möre Moderatförening.