MODERATERNA

KALMAR KOMMUN

Grillning med Moderaterna i Kalmar stad!

Kom och grilla med oss!

Vi moderater i Kalmar Stad vill under trevliga och avslappnade former träffa dig. Därför bjuder vi ner dig till grillplatsen vid badbryggan i Kalmarsundsparken där vi bjuder på korv med bröd och tillhörande dryck.

Datum: 17 september
Tid: 13-15
Plats: Badbryggan i Kalmarsundsparken

Moderaterna i Kalmar Stad är en av fyra moderatföreningar i vår kommun. Vi fokuserar på att lyfta frågor som är av intresse för dig och dina nära. Vill du komma i kontakt med din närmsta moderatförening är du mycket välkommen att mejla vår ordförande John Wahlgren på johnwahlgren@yahoo.com

Välkomna!

Kalmarsund prideparad med Kalmarmoderaterna

Den 9 september är det äntligen dags för årets upplaga av Kalmars egna prideparad och självklart ska vi från Moderaterna, Öppna Moderater och MUF vara med och gå för alla människors rätt att älska vem man vill!

Paraden kommer i år att avgå från Kattrumpan för att gå ett varv runt Kvarnholmen och sedan avslutas på Stortorget.

Tider och uppsamlingsplats kommer när det börjar närma sig, men boka redan nu in den 9 september i kalendern!

Vill du läsa mer om Kalmarsund Pride kan du göra det på deras hemsidawww.kalmarsundpride.se

Kontakt:
Måns Linge
mans.linge@moderaterna.se
0706118288

Nominera kandidater inför valet 2018

Valrörelsen närmar sig med stormsteg och det betyder att det är dags att börja fundera på om du eller någon du känner önskar ställa upp som moderat kandidat till kommunen. För att göra det hela mycket enklare finns nedan en länk till ett formulär i vilket du helt enkelt knappar in om du önskar kandidera eller om du önskar nominera någon annan. Observera att man inte behöver vara medlem för att bli nominerad men också att det alltid finns möjlighet att acceptera nomineringen eller neka. Så om du vet att din tandläkare, fritidspedagog eller granne är sympatisör och vore en bra företrädare för oss, släng in en nominering på denne så kommer hen att kontaktas.

Sprid gärna vidare länken/formuläret

https://goo.gl/forms/6pwapQKdQ22vzIya2

Vid frågor, kontakta rekryteringskommitténs ordförande Nicke Erlandsson (lennart.erlandsson@telia.com) alternativt politiska sekreteraren Maria Stensby (maria.stensby@moderaterna.se)

Ny kretsstyrelse i Kalmar kommun

I samband med kretsårsmötet den 10nde april valdes en ny kretsstyrelse för Moderaterna i Kalmar kommun. Den ny styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande: Kerstin Edvinsson
Vice ordförande: Per Dahl
Ledamöter:
Alexander Critén
Christina Fosnes
Siv Gyllensten
Per-Olof Jonsson
Måns Linge
Tamas Lakatos
Jonas Lövgren
Lucas Nilsson
Patrik Olsen
John Wahlgren
Ole Torffvit

Kretsårsmötet framflyttat

Kretsstyrelsen har beslutat att flytta fram kretsårsmötet från imorgon den 15/3 till den 10/4. Årsmötet imorgon den 15/3 är alltså inställt! Detta pga att valberedningens förslag inte var medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet så som vår stadga tydligt förordar. Det är viktigt att allt går rätt till och att stadgan följs och därför har kretsstyrelsen nu fattat beslutet att flytta på årsmötet. Ni kommer att få en ny kallelse via brev nu i veckan men ni finner den också nedan.

 

Kallelse till kretsårsmöte med Nya Moderaterna i Kalmar kommun

Härmed kallas du som medlem i Kalmar Moderata kommunkrets till årsmöte, måndagen den 10:e april kl. 18:00. Mötet kommer äga rum i Magistern, bakom stadshuset (Storgatan 35b).

Årsmöteshandlingar med valberedningens förslag kommer att mejlas ut till samtliga medlemmar senast en vecka innan årsmötet.

Anmälan sker till info@kalmarmoderaterna.se

Varmt välkomna!

Vid frågor:

Kretsordförande, Lisa Jalmander
mobil: 070-217 42 23
Politisk sekreterare, Maria Stensby
maria.stensby@moderaterna.se
0480-43 21 00 – 070-300 37 70

 

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare för årsmötet
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Godkännande av årsmötets utlysning (*)
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag från styrelsen – (propositioner)
 11. Inkomna förslag från medlemmar och föreningar (motioner)
 12. Anteckning om självskrivna ledamöter (*)
 13. Val av ordförande
 14. Val av två vice ordförande i kretsstyrelsen
 15. Val av styrelseledamöter, utöver självskrivna (*)
 16. Val av två revisorer med ersättare
 17. Val av valberedning
 18. Val av ansvarig för Moderatkvinnorna (*)
 19. Val av ansvarig för Moderata Seniorer
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötet avslutas

 

Anmärkningar

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar i någon av kretsens ingående föreningar.

 • 6 Kallelse till kretsårsmöte ska vara utfärdad av kretsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet
 • 9, 15 Styrelsens ledamöter äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.
 • 12 Självskrivna ledamöter är: kretsens partiförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande som ersättare självskrivna ledamöter i kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande. (och i förekommande fall samfällda kyrkofullmäktigegruppens ordförande)
 • 14, 17 Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter (inklusive ordförande). Bland styrelseledamöterna ska en person utses till ansvarig för Moderatkvinnorna.

 

Öppet möte med Berga-Lindsdalsmoderaterna om en närvarande polis

polisenbergalindsdalDå har vi i Berga-Lindsdalsmoderaterna nästa möte, om polisnärvaro! Medverkande är Ulf Karlsson, polisen i Kalmar, och Olof Ersgård, fd länspolismästare.

Lindsdalsskolans matsal, Slätmossevägen 2, 22 mars, kl 18! Vi håller på till 1930!

Bjud gärna med dem som ni tror är intresserade!

Styrelsen i Berga-Lindsdal (m)