Jonas Lövgren

Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag heter Jonas Lövgren och bor i ett hus i Rinkabyholm tillsammans med fru, barn, hund och undulater. Jag är en aktiv person med många järn i elden. Förutom politiken är jag är engagerad i Hossmo Hembygdsförening, kyrkan, Kalmar FF och vårt familjeföretag i Åseda.

Vad har du för utbildningar?
Etableringsanalytiker – Statsvetare

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Skribent – Kommunikatör – Politisk sekreterare

Vad är dina övriga intressen?
Poesi – Jakt och fiske – Fotboll – Politik

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Jag tror på politiken som en demokratisk arena och drivkraft för förändring. Jag tror på moderata värderingar, ideologi och politik. Jag vill vinna valet!

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jag skulle vilja fortsätta jobba med samhällsbyggnads- och miljöfrågorna. De viktigaste frågorna för Kalmar, som jag ser det, är bättre trygghet, sjukvård/omsorg och ett större ansvar för ekonomin som ju är grundläggande för en trygg framtida välfärd. Här tar inte S det fulla ansvar de borde.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Vice gruppledare, Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Vice ordförande planutskottet. Jag sitter i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag är politisk sekreterare för Moderaterna i landstinget och är delaktig i utvecklingen av moderaternas nya sjukvårdspolitik genom moderaternas nationella sjukvårdsnätverk.