Oppositionsråd:

Hanne Deverén
Oppositionsråd
Första vice ordförande i kommunstyrelsen
Vice ordförande i Kalmar Kommunbolag AB
Läs mer

Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige:

Måns Linge
Ledamot i kommunstyrelsen
Första vice ordförande i omsorgsnämnden
Ledamot i styrelsen för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Läs mer

Kajsa Hedin
Första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare i kommunstyrelsen
Läs mer

Lisa Jalmander
Vice ordförande i socialnämnden
Vice ordförande i styrelsen för Destination Kalmar AB
Ersättare i kommunstyrelsen
Läs mer

Jonas Lövgren
Ledamot i kommunfullmäktige
Läs mer

Susanne Eliasson
Vice ordförande i utbildningsnämnden
Ledamot i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
Borgerlig vigselförrättare
Läs mer

Per-Olof Jonsson
Andra vice ordförande i kommunfullmäktige
Vice ordförande i styrelsen för Kalmarhem AB
Vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
Läs mer

John Wahlgren
Första vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Vice ordförande i styrelsen för KIFAB i Kalmar AB
Läs mer

Patrik Olsen
Vice ordförande i vatten- och miljönämnden
Vice ordförande i styrelsen för Kalmar Vatten AB
Läs mer

Magnus Jernetz Gustavsson
Ledamot i servicenämnden
Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Läs mer

Jan R Andersson
Ledamot i kommunfullmäktige
Läs mer

Ersättare:

Annica Portland Bengtsson
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i omsorgsnämnden
Vice ordförande i valnämnden
Läs mer

Pär-Gustav Johansson
Ersättare kommunfullmäktige

Johan Krantz
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i Södermöre kommundelsnämnd
Läs mer

Tord Gyllensten
Ersättare i kommunfullmäktige
Läs mer

Jörgen Bödmar
Ersättare i kommunfullmäktige
Läs mer