Olle Olson

Vice ordförande i nämnden för integration och arbetsmarknad

Olle Olson är en driven och ambitiös ämneslärare som utöver politiken arbetar som matematiklärare på en av Färjestadens högstadieskolor. Han bor tillsammans med sin sambo mitt i Kalmars stadskärna på Kvarnholmen. Olle ser oroat på den senaste tidens våldsspiral och betonar att tryggheten är politikens absolut mest grundläggande uppdrag. Han betonar också vikten av en välfungerande och likvärdig skola för att lyckas med det förebyggande arbetet kopplat till tryggheten. Mer kunskap och mindre otrygghet.