Annica Portland Bengtsson

Ledamot i omsorgsnämnden, Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Annica Portland Bengtsson är en 76-årig läkare som fortfarande är aktiv. Annica har drygt 50 års erfarenhet av sjukvård och äldrevård. Hon är öppen för förändringar inom omsorgsverksamheten liksom i hela övriga samhället. Förändringar bör dock göras med varsam hand. De äldsta och sköraste har gjort sig förtjänta av det allra bästa. Hon vill arbeta politiskt för det. Annica är gift med Kalmarkännaren Bengt Bengtsson vilket gör att även hon har djup kunskap om Kalmar stad. De har tillsammans 5 barn och 8 barnbarn.