Ny kretsstyrelse i Kalmar kommun

I samband med kretsårsmötet den 10nde april valdes en ny kretsstyrelse för Moderaterna i Kalmar kommun. Den ny styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande: Kerstin Edvinsson
Vice ordförande: Per Dahl
Ledamöter:
Alexander Critén
Christina Fosnes
Siv Gyllensten
Per-Olof Jonsson
Måns Linge
Tamas Lakatos
Jonas Lövgren
Lucas Nilsson
Patrik Olsen
John Wahlgren
Ole Torffvit