Nya Moderaternas budgetreservation 2017

13405435_10157044236245271_293719564_oPå dagens kommunstyrelse presenterade vi vår budgetreservation för 2017.

Vårt Kalmar präglas av hög kvalitet och med en servicenivå som sätter invånare i alla åldrar i centrum för kommunens verksamhet. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop stad och landsbygd när omvärlden ställer nya krav på kommunens verksamhet, där inte minst integration kommer att vara en stor utmaning framåt och då är det av högsta vikt att tänkta till över hur vi vill att Kalmar ska utvecklas med kloka och långsiktiga beslut.

 

 

Här kan du se ett urval av våra förslag i punktform:

 • Minska antalet kommunalråd från sex till tre 
 • Utökat bullerskydd vid Djurängen mot Ölandsleden (pågående bullerskydd omfattar inte Ölandsleden) 4 mnkr
 • Framtagande av en bostadspolitisk strategiplan för Kalmar kommun
 • Samtliga arbetssökanden med försörjningsstöd deltar i arbetsprojekt kommunen erbjuder.
 • Satsning på bättre social miljö för att bekämpa ensamhet, kontaktlöshet och isolering vid de särskilda boendena och för dem som bor hemma.
 • Krafttag mot fallolyckor och felmedicineringar.
 • Ny särskola vid Djurängsskolan 2017
 • Öka antalet pedagoger i lågstadiet. Tidiga insatser är av högsta vikt.
 • Utöka mottagningsenhetens resurser för bättre integration och samverkan med föräldrar/anhöriga.
 • Ny simhall med extern aktör påbörjas 2017
 • Upprustning av spontanidrottsplatser och infrastrukturen kring denna, 1 miljon.
 • Ge lärare i kommunen möjligheten att läsa till behörigheten som krävs för att bli legitimerad lärare för svenska som andraspråk.
 • Utökade satsningar för SFI

Här kan du läsa vår budget i sin helhet: