Vi måste anpassa skolan efter rådande läge

Idag skriver vår skolpolitiska talesperson Måns Linge i Barometern tillsammans med tre andra moderata skolpolitiker från länet om skolans utmaningar i Kalmar län.

”Just nu står Kalmar län inför stora utmaningar. En av de främsta nycklarna till god och snabb integration är en väl fungerande och mottagande skola. Där läggs grunden för både nya och infödda svenskar till att lyckas i livet. Det är samtidigt viktigt, när mycket fokus och resurser läggs på ett område, att inte andra viktiga samhällsutmaningar ges mindre uppmärksamhet.”

Läs hela artikeln här:

Kalmar behöver en bostadspolitisk strategi

Idag skriver Jonas Lövgen, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Barometern om Kalmar kommuns behov av en genomtänkt bostadspolitik.

”En bostadspolitisk strategi skulle kunna lyfta fram alla dessa aspekter och perspektiv, men i Kalmar vägrar den politiska majoriteten konsekvent att tänka i dessa banor.”

Läs hela debattartikeln här: