Nya Moderaternas partistämma 2015

I helgen har dessa kalmariter varit på vår partistämma i Karlstad.

Viktiga beslut som fattats är bland annat att reformera LAS, att se över formerna för att avmonopolisera systembolaget, införandet av temporära uppehållstillstånd samt att kommuner ges möjlighet att själva besluta om de praktiska ordningsproblem som tiggeri kan ge alternativt ge dem möjlighet att förbjuda.

Det märks att Nya Moderaterna nu laddat om och är redo för de utmaningar som stundar.

Sverige och Kalmar förtjänar mer, mot en ny moderatledd regering senast 2018!

10527258_975477369178923_6217514208605383112_n

Seger för MUF i debatten om LAS

img_7083

 

 

 

 

 

 

Med röstsiffrorna 116 mot 92 valde partistämman att besluta i enlighet med det förslag som bland annat Moderata Ungdomsförbundet lade där man föreslår att moderaterna ska verka för att reformera turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd.

Måns Linge, distriktsordförande för MUF i Kalmar län, hur känns det?
– Det känns fantastiskt, vi har gjort skillnad, partistyrelsen måste nu se över vår jobbpolitik för att bli mer flexibel och ge möjlighet att släppa in fler unga och utrikesfödda. Det här innebär att MUF verkligen kan påverka och det gör mig väldigt glad.

Vad var ditt främsta argument för att rösta på MUFs förslag?
– Lagen idag är inte anpassad efter dagens behov och utmaningar. Dem som arbetar idag planerar inte att stanna på samma arbetsplats hela livet så som det var förr och därför behöver vi en lagstiftning som är anpassad efter hur verkligheten ser ut.

Slutligen, finns det någon annan fråga som är extra viktig för dig den här stämman?
– Ja morgondagens integrationsdebatt kommer bli väldigt viktig och intressant.

Inför partistämman

På torsdag är det dags för vår partistämma i Karlstad och med anledning av det träffade Christina Fosnes och Måns Linge idag Barometern.

” – Det är bra att DÖ är upplöst, nu är frågan en ickefråga, nu vi får mer tid att debattera andra frågor. Och jag tror att diskussionerna om integration, utanförskap och jobben kommer att bli intressanta, säger Måns Linge, Kalmar, som deltar på stämman.”

”– För mig är det fullständigt ointressant med storregioner, jag hoppas att stämman delar den uppfattningen. Jag kan tycka det är ok med regionkommuner som exempelvis en sådan för Kalmar län, men absolut inte större regioner. Sedan hoppas jag att stämman tar beslutet att arbeta för att förändra LAS, den lagen är ju faktiskt från 1982, det är andra tider nu, säger Christina Fosnes.”

 

Läs hela artikeln här:

12074958_972875072772486_780629638118383695_n

Decemberöverenskommelsen upphävd

Med anledning av Kristdemokraternas beslut, på rikstinget i Västerås, där partiet fattat beslut om att lämna Decemberöverenskommelsen konstaterar Anna Kinberg Batraatt överenskommelsen nu är upphävd. 

Alliansens partiledare kommer att samlas för att diskutera partiernas gemensamma arbete framåt. 

Regeringen har inte kontroll

  Med anledning av den akuta flyktingsituationen krävs nu ordning och reda i Sveriges flyktingmottagande enligt Anna Kinberg Batra.

Det är uppenbart att den nuvarande situationen är ohållbar. Det är tydligt att regeringen inte har kontroll över läget. Stefan Löfven saknar både vilja och förmåga att lösa den akuta situation Sverige befinner sig i. 
Ordning och reda i mottagandet krävs här och nu. Därför behövs nu tillfälliga gränskontroller, införande av säkra länder-listor, tillfälliga uppehållstillstånd samt att de som får avslag på sina asylansökningar snabbt återvänder, säger Kinberg Batra. 

Läs mer här: 

Sverige kan mer: 37 000 fler jobb med Moderaternas budget

utanförskapet_TW_440x220

Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson presenterar i dag Moderaternas budgetmotion. Det handlar om satsningar på över 30 miljarder kronor för fler jobb och ett starkare Sverige.

– Vi sätter jobben främst. Det nya utanförskapet måste brytas och då krävs kraftfulla reformer så att fler kan få sitt första jobb. Moderaternas förslag innebär minst 37 000 fler jobb jämfört med regeringens politik, säger Anna Kinberg Batra.

– Vi vill stärka drivkrafterna att arbeta genom att stå upp för rimliga skattenivåer, stärka investeringar i utbildning, utveckla Sveriges infrastruktur och värna företagsklimatet. Fler i arbete är helt avgörande för att kunna säkerställa mer kunskap i skolan, högre kvalitet i välfärden och ett Sverige som kan mer, säger Ulf Kristersson.

 
Reformer för fler jobb från Moderaternas budgetmotion:

Rusta med kunskap för att få det första jobbet
• Utbildningsplikt
• Utbyggd yrkesvux med cirka 13 000 platser
• Rätt till komvux för alla som är behöriga
• Ökade resurser till validering av nyanländas kompetens
• Svenskundervisning och kompetenskartläggning under tiden i asylboende

Det ska löna sig att ta det första jobbet
• Förstajobbet-avdraget, skatteavdrag för låga inkomster
• Sänkt a-kassa jämfört med regeringen

Ansträngningar för att få första jobbet
• Högre aktivitetskrav i försörjningsstödet
• Ökad jobbstimulans i försörjningsstödet
• Högre aktivitetskrav i etableringsersättningen
• Ökad jobbstimulans i etableringsersättningen

Bredare vägar till det första jobbet
• Förstajobbet-anställning
• Rutavdraget utvidgas till flytt-tjänster
• Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar yngre än 21 år
• Yrkesintroduktionsanställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa samt höjt handledarstöd
• Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa
• Företagsrådgivning för utrikes födda

 
Övriga större reformområden:

Utbildning bygger Sverige starkt
· Utbyggd karriärtjänstreform med 6 400 tjänster
· Allmän förskola från två år och mindre förskoleklasser
· 10-årig grundskola
· Utökad matematikundervisning i högstadiet
· Obligatorisk sommarskola från årskurs 6

En trygg välfärd
· Sänkt skatt för pensionärer
· Nej till höjd maxtaxa i hemtjänsten
· Stärkt kompetensförsörjning i vården
· Äldreomsorg med måltidslyft och fler anställda

Ett starkt Sverige i en orolig omvärld
· Ökade resurser till Försvaret
· 1000 nya poliser
· Åtgärder för terrorismbekämpning
· Säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund

 

Läs Nya Moderaternas budgetmotion i sin helhet här:

Besök på Barkestorpskolan

Igår var vår skolpolitiker Pelle Sederkvist på ett givande verksamhetsbesök på Barkestorp skolan i Smedby.   

 

Pelle träffade både rektorer, lärare och elever och diskuterade allt från måluppfyllese och hur skolan arbetar med att motverka diskriminering och kränkande behandling till vad Pelle ville bli när han blev stor och varför många politiker har rakat huvud.  

– Det var väldigt kul att se hur bra de verkar vara på den mångkulturella skolan, och hur väl de bland annat lyckats höja meritvärdet bland pojkar i årskurs 9, säger Pelle Sederkvist.

Socialchefsdagarna 2015

lisasocialchef

Idag avslutades de årliga Socialchefsdagarna som Norrköping stod värd för i år. Från Nya Moderaterna i Kalmar var socialnämndens vice ordförande Lisa Jalmander på plats.

Dagarna har varit fyllda med många intressanta seminarier, forskningsrapporter och diskussioner. Bland annat översynen av Socialtjänstlagen, organisering av sociala investeringar, social bostadspolitik – vad behöver göras/byggas?, sexuellt utnyttjande av barn – vad kan vi lära av arbetet som sker i t.ex. Storbritannien?, Vad kan vi lära av Frankrikes sätt att hitta rätt balans mellan jämställdhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Sänkt skatt för pensionärer och äldre medarbetare 

Moderaterna kommer att föreslå en skattesänkning till landets pensionärer på totalt 1,87 miljarder kronor i höstens budgetmotion. Det ska även, redan från 64 års ålder, vara lägre skatt på att arbeta mer – en satsning på 300 miljoner kronor. Anna Kinberg Batra presenterar i dag förslagen i Dagens Nyheter.

Vår främsta prioritet är att göra det mer lönsamt att arbeta, men det står inte i motsats till att även sänka skatten för Sveriges pensionärer. Det är viktigt att Sverige håller ihop och att människor får vardagen att gå ihop. De skattelättnader vi nu föreslår riktas allra främst till pensionärer med låga inkomster.

Till skillnad från regeringen satsar vi även på att fler ska kunna ha ett längre arbetsliv. Det ska löna sig att arbeta, såväl för dem som får sitt första jobb som för erfarna medarbetare. Att regeringen straffbeskattar äldre som väljer att jobba längre är helt fel väg för Sverige, säger Kinberg Batra.

Fakta om förslagen:
För en ensamstående garantipensionär innebär Moderaternas skattelättnad cirka 2 000 kr extra per år.

För en pensionär som har en pension på 10 000 kr/mån innebär Moderaternas skattelättnad cirka 3 000 extra per år.

Redan från 64 års ålder ska det vara lägre skatt på att jobba mer vilket medför en satsning på 300 miljoner kronor. För en 64-åring som tjänar 25 000 kr/månad innebär detta en skattelättnad på cirka 600 kr/mån.

Moderaterna säger nej till regeringens straffskatt på äldre som arbetar, vilken omfattar 1,77 – 1,67 miljarder kronor per år under de kommande fyra åren.

Läs mer här: http://www.dn.se/arkiv/nyheter/m-svanger-vill-se-sankta-skatter-for-pensionarer