Sommaravslutning med Kalmarmoderaterna! 

Hej moderatvänner i Kalmar!
För att fira in sommaren tillsammans välkomnar vi alla våra medlemmar och sympatisörer till vår sommaravslutning den 15:e juni kl.18:00. Vi kommer hålla till i Kalmarsundsparken (vid piren) och tanken är att vi grillar lite mat (korv med bröd kommer finnas, önskas någonting annat är det fritt fram att ta med det man själv vill äta), dricka lite gott och umgås.

Vi hoppas givetvis på fint väder, och om detta inte skulle gå i uppfyllelse hör vi av oss med en ny plats där vi kommer vara. 

Ta gärna med dig din familj, grannar, vänner, svärmor eller någon annan du håller av. Ju fler vi är desto trevligare har vi det. 

Så oavsett om du bara har möjlighet att svänga förbi och säga hej eller om du har möjlighet att stanna hela kvällen – VARMT VÄLKOMNA!
ps: Hjälp gärna till att sprida inbjudan till dina partikamrater och i föreningarna. 

Har du frågor eller funderingar?
Maria Stensby

Politisk sekreterare

0706823751

Regeringens politik slår hårt mot landsbygden

Idag skriver vår vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Jonas Lövgren tillsammans med riksdagsledamoten från Kronoberg Johan Hultberg i barometern om hur regeringen politik slår mot landsbygden.

”Istället för att lägga ytterligare bördor på det svenska jordbruket borde regeringen vända på varje sten för att finna effektiva åtgärder för att vända trenden med en minskad svensk livsmedelsproduktion i allmänhet och för mjölksektorn i synnerhet.”

Läs hela debattartikeln här:

Kalmar kan mer – 23 moderata förslag för ett bättre Kalmar

Idag presenterar nya Moderaterna i Kalmar kommun sin budgetreservation för 2016. Nedan följer en sammanfattning av innehållet.


Kalmar kan mer txt blå

 

 

Kalmar är en fantastisk kommun där stad, landsbygd och kustlandskap möts med sina unika egenskaper av kultur, natur och upplevelser. Kalmar kommun erbjuder en livskvalité utöver det vanliga för sina invånare som vi vill värna och utveckla för också ge utrymme för fler att bo, leva och verka i. Kalmar behöver ta fart och fortsatt växa för att bli den tydliga motor som så väl behövs i länet och i sydöstra delen av Sverige. Ifall vi inte ökar takten för tillväxten i vår stad, riskera vi fortsatt och ständigt att hamna i skuggan av nationella beslut. Därför behöver vi bryta decennier av vänsterstyre och ge plats för mer dynamisk moderat politik i ett allianssamarbete, med vår politik som ser till sina invånare, anställda och företag. Med Nya Moderaternas politik utvecklar vi både människor och företag.

Kalmar kommun ska bli en levande, ständigt växande och framtidsutvecklande kommun med stort utbud av handel, turism, idrott och kultur. Kalmar ska bli en innovativ kommun som ska ligga i framkant när det gäller att ta till sig och använda nya tekniker för en långsiktigt hållbar utveckling som kommer medborgare och näringsidkare till del på många olika sätt.

Med avstamp i detta presenterar Nya Moderaterna i Kalmar kommun idag en budgetreservation med fokus på skola och omsorg.

”Det är uppenbart att Kalmar kommun har en tuff ekonomisk situation, men det är inte rimligt att de mest utsatta ska betala högst pris när svångremmen dras åt. Vi har i årtal efterfrågat en genomlysning av den kommunala verksamheten för att inte behöva hamna i en ogenomtänkt ”osthyvelsbesparing”. Vi har i vår budget valt att mildra besparingarna inom kärnverksamheten med ökade medel till skolan och omsorgen.”- säger Christina Fosnes, (M) oppositionsråd i Kalmar.

 

Sammanställning av några av våra satsningar

Kommunledningskontoret

 • Genomlysning av kommunal verksamhet av extern aktör, sk LEAN-koncept
 • Effektiviseringskrav om 2,3 procent, -4,800 tkr
 • Avskaffa 2:e vice ordförande, -700 tkr
 • Inför kommande mandatperiod, minska antalet kommunalråd. -2,5 mnkr
 • Insynsplats i KSAU, planutskottet och personaldelegationen

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ökad service och bättre bemötande för företag täcks inom budgetram
 • Bullerskydd Djurängen mnkr (investeringsbudget)
 • Ekö badplats 500 000 kr (investeringsbudget)


Servicenämnden

 • Samordnad IT-avdelning för kostnadseffektivisering och ökad driftssäkerhet
 • Livsmedelshantering av Oxhagshemmet läggs ut på intra- eller entreprenad

 

Socialnämnden

 • God och förstärkt samverkan mellan landsting, socialförvaltning, skola, polis och andra inblandade aktörer

 

Omsorgsnämnden

 • Träning under arbetstid för vård- och omsorgspersonal i verksamheten
 • En resurspool per team
 • Slopa delade turer
 • Minskade besparingskrav med 2 mnkr med förhoppning att gynna träffpunkterna

 

Barn- och utbildningsnämnden

 • 1 lärarassistent för elever med särskilda behov per högstadieskola under två år, till en kostnad av 2,1 mnkr/år. (driftsbudget)
 • Uppdatering och anpassade läromedel till samtliga grundskolor med 500 000 kr, som en grundplåt för skolorna själva att ta ett fortsatt sådant ansvar. (driftsbudget)
 • Två heltidstjänster till Sjukhusskolan – varav 1 specialpedagog till avdelningen för BUP och 1 specialpedagog till Soma. 200 tkr/år (driftsbudget)

 

Kalmarsunds gymnasieförbund

 • Ökade resurser för Sjukhusskolan med två specialpedagoger – varav en vid BUP och en vid Soma. 200 tkr (se under BoU – Driftsbudget)
 • Ökad samverkan mellan BoU/Gyf/BUP/Socialförvaltning
 • Arbeta för att få fler sökande till de yrkesinriktade programmen

 

Kultur-och fritidsnämnden

 • Påbörja simhallsbygge under 2016 med extern aktör
 • Se över möjligheterna att erbjuda olika typer av hälso- och träningsbassänger i närhet till träningslokaler, sjukhus, omsorg och boendemiljöer
 • Bygga kulturcentrum i etapper under mandatperioden, med start 2016

 

Du kan läsa budgetreservationen i sin helhet här:

 

Kontakt:
Maria Stensby
Politisk sekreterare
maria.stensby(a)moderat.se
070-682 37 51