Bromma flygplats är viktig för Kalmar!

  ”Stefan Löfvens löftesbrott har slagit alla tidigare rekord. Han lovade att inte höja bensinskatten och inte försämra ROT-avdraget, två löften som han redan har brutit. Innan valet lovade han också att Bromma flygplats skulle få vara kvar. Frågan är hur länge det dröjer innan även detta löfte sviks och flygplatsen vårt land verkligen behöver istället avvecklas.”

I dagens barometern skriver Kalmars riksdagsledamot Jan R Andersson tillsammans med Nya Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz om Bromma flygplats betydelse för Kalmar. 

http://www.barometern.se/debatt/lofven-bryter-mot-riksdagens-beslut/

Vårbudgeten slår hårt mot Kalmars unga

  

”Vi menar att ett delegerat ansvar ska ge förutsättning för anställda inom kommunen att själva kunna påverka sin arbetsplats. Vi anser att kommunens kärnverksamhet inom vård, skola och omsorg ska utgå från kvalitet och valfrihet i kommunens regi.”

Tänk att ränderna aldrig går ur socialdemokratin. Nu ska vi återigen låta oss fållas in i att politiken ska bestämmer över hur och vilka jobb som ska tillsättas. Men är det verkligen ungdomarna som ska behöva betala för gårdagens politik? 455 unga människor enbart i Kalmar kan mista sina jobb med regeringens vårbudget.

Kalmar kommun ökar sina kostnader med cirka tolv miljoner per år genom högre arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, för att inte tala om alla företag i Kalmar som har unga anställda som nu får ändrade villkor. Höjning av skatter är inte bra vare sig för företag, jobb eller unga.

Under 1970-talet skulle kvinnor ut på arbetsmarknaden och den offentliga sektorn byggdes ut för att jobben skulle växa i antal med skenande skatter som följd. Sambeskattningen slopades och socialdemokratins husmorsdröm lades på hyllan efter nästan ett sekel av husmorsskolor och marknadsföring av den svenska husmodern som ideal.

Kvinnor skulle på den tiden helst inte konkurrera om jobben på arbetsmarknaden. Kvinnor miste sin fertilitet av att jobba natt, påstods det, och gifta kvinnor fick inte driva företag – varpå påhittigt så kallat Stockholmsäktenskap blev ett begrepp (= sambos) för att kvinnor ändå fortsatt kunde driva företag. Politikens klåfingrighet styrde i det mesta och kvinnors möjligheter att driva företag och jobba inom industrin var begränsade under 1900-talet första hälft.

Men den socialdemokratiska politiken ville som sagt annat efter decennier av husmorsideal och under 1970-talet skulle kvinnor snabbt ut i förvärvslivet. Barn- och äldreomsorgen blev offentliganställda yrken för framförallt kvinnor. När nu pensionsavgångarna börjar närma sig kommer politikens klåfingrighet in igen med ett S som förtecken genom att ge bidrag till så kallade trainee-platser inom omsorgen. Samtidigt slopas Alliansens jobbreformer med lägre arbetsgivaravgifter. På 1970-talet styrde socialdemokratin kvinnors jobbmöjligheter och 2015 vill de återigen styra jobbmöjligheter – men den här gången för ungdomar. Historien upprepar sig.

Moderat politik utgår från individen. Vi menar att ett delegerat ansvar ska ge förutsättning för anställda inom kommunen att själva kunna påverka sin arbetsplats. Vi anser att kommunens kärnverksamhet inom vård, skola och omsorg ska utgå från kvalitet och valfrihet i kommunens regi.

Vår politik i Kalmar arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som utgår från sina medarbetares arbetssituation med ett inifrån-perspektiv över vad som utvecklar och förbättrar istället för ett ställt ovanifrån. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi bjuda in unga till yrken med stora pensionsavgångar.

Det är inte på tal om att vi behöver nyanställa inom Kalmar kommun framöver, men det ska inte vara genom att tvinga eller kvotera in unga människor. Vi tror på valfrihet för unga människor i Kalmar kommun. Sänk istället arbetsgivaravgifterna ytterligare är mitt förslag, så kan inte bara företagen utan också kommunen anställa unga människor med kollektivavtalsenliga löner istället för med bidragsersättning.

Christina Fosnes (M)


http://www.barometern.se/debatt/varbudgeten-slar-hart-mot-kalmars-unga/

Kalmarföreningen kickar igång verksamhetsåret!

Vid årsmötet i mars valdes en ny styrelse till Kalmar Moderatföreningen. Kalmar Moderatförening är länets största moderatförening med närmare 300 medlemmar. 

Styrelsen består av ordförande Pelle Sederkvist och vice ordförande Jan R Andersson, samt ledamöterna Britt Dicksson, Maria Stensby, Siw Gyllensten, Jan-Ingemar Lundström och Anders Edh.

– Till att börja med anser vi i den nya styrelsen att vår första uppgift är att fråga våra medlemmar vilka frågor de vill att vi ska prioritera i Kalmar Kommun. Därför gör vi under april ett mejlutskick med frågeformulär till de medlemmar vi har e-post adress, säger Pelle Sederkvist.

Är du medlem och inte fått detta mejl senast sista april är du välkommen att kontakta oss, så skickar vi ut ett formulär till dig.

Medlemsträff med landsantikvarie Örjan Molander

150410 molander 2

Foto: Per Dahl

Vi träffar landsantikvarie Örjan Molander och diskuterar hur man utvecklar Kalmar stad som en modern livsmiljö för boende och näringsliv utan att förstöra våra unika kulturmiljöer, från 1600-talets plan av Dahlbergh och arkitektur av Tessin, över klassicism, funkis och art déco till modernism och dagens krav från trafik, energi och bostadsköer.

VÄLKOMMEN, hälsar Berga-Lindsdals moderaterna alla intresserade!
Onsdagen 20 maj
Kl 18:00 – 19:30
Länsmuseets kafé, Ångkvarnen
Efter middagen-kaffe med tillbehör finns att tillgå.

Nu stärker vi det svenska försvaret!

 

I dag presenterades överenskommelsen om Sveriges försvarspolitiska inriktning 2016-20 som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna ingått tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Överenskommelsen innebär en långsiktigt stärkt försvarsförmåga för Sverige i ett osäkert omvärldsläge. Försvaret får nu goda möjligheter att stärka den operativa förmågan. Bredden i överenskommelsen säkerställer god genomförbarhet under kommande år. 

  • 10,2 miljarder till 2020 utöver de resursökningar Försvarsberedningen tidigare enats om

Överenskommelsen innebär kraftiga resursökningar, sammanlagt 10,2 miljarder kronor extra till Försvarsmakten fram till 2020. Resursökningarna är helt i linje med vad Moderaterna har drivit i försvarsförhandlingarna.

  • Säkerhetspolitisk utredning inkl. Nato

Överenskommelsen innebär att regeringen tillsätter en utredning som ska analysera för- och nackdelar i olika försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten samt medlemskap.


Särskilda prioriteringar

  • Basplattan

För att höja den operativa förmågan i krigsförbanden satsas resurser på bland annat mängdmateriel, standardfordon och kvalificerad ammunition samt övningsverksamhet.

  • Förstärkning Gotland

En stridsgrupp Gotland organiseras från och med 2018. Stridsgruppen utgörs av ett stående mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani. 

  • Ubåtsjaktsförmåga

Ett antal åtgärder vidtas för att säkerställa ubåtsjaktsförmågan. Det gäller bland annat fler besättningar, modifierade korvetter med ubåtsjaktsförmåga och bevakningsbåtar med förmåga till ubåtsbekämpning.  

Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark:

– Utgångspunkterna för vårt ansvarstagande att medverka till en bred överenskommelse på försvarsområdet är tydlig.

– Det är en styrka i en orolig tid att visa prov på denna enighet.

– Det ger trygghet för de män och kvinnor i Försvarsmakten som tjänar vårt land.

– Det är en viktig markering mot alla länder i Östersjöområdet.

– För Moderaterna har det varit viktigt att Vänsterpartiet inte ges något inflytande över försvarspolitiken.

Verksamhetsbesök på förskolan Torsbäcken i Rockneby

2015-04-15 13.58.04Våra ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden, Pelle Sederkvist och Alexander Critén, var under onsdagen på ett mycket givande verksamhetsbesök på den nybyggda förskolan Torsbäcken i Rockneby. 

Innan vi fick en rundvisning i de mycket fräscha lokalerna hade vi ett mycket givande möte med förskolechefen Eva Willberg.

– Eva berättade bland annat om hur de på ett tematiskt sätt arbetar med sagan som grund, vad hon upplevde bra och mindre bra med förskolan, säger Pelle Sederkvist.

Efter mötet med Eva åt vi en mycket god lunch bestående av stekt kummel med stuvad spenat, kokt potatis och varma grönsaker tillsammans med pedagogerna och barnen på avdelningarna Sländan och Fågeln.

Besöket på Torsbäcken avslutades med ett gruppmöte tillsammans med Eric Dicksson (KD) och Björn Brändewall (FP) där vi gick igenom kommande ärende i Barn- och ungdomsnämnden.

Regeringens politik hotar jobb i Kalmar

arbetsgivaravgifterKalmar

Idag presenterar regeringen sin vårbudget. Där meddelar regeringen att den höjer arbetsgivaravgifterna för unga under 26. Detta motsvarar höjda kostnader för företag i Kalmar för motsvarande 455 jobb. Regeringens skattehöjningar skapar inga jobb, den hotar redan befintliga.

– För mig är det mycket oroande att det är just de unga som får ta den största stöten för regeringens bidragspolitik. Den enskilt största posten i den rödgröna budgeten är den ökningen av kostnaden för att anställa unga människor. Därmed riskerar regeringen att frånta unga människor sin framtidstro. Det är ett dyrt pris att betala, säger Jan R Andersson, riksdagsman (M) från Kalmar.

Kristersson: Regeringens budget slår mot hushållens ekonomi, jobb och tillväxt

–  Det här är en jobbfientlig politik som riskerar att bromsa Sveriges utveckling. Att fördyra jobb för unga, försämra för företagen och samtidigt höja bidragen kommer att leda till färre jobb, inte fler. Detta är en återgång till det Sverige där utanförskapet växte på bekostnad av jobben, säger Kristersson.

80 000 jobb hotas av regeringens politik
Regeringens politik riskerar att leda till att Sveriges jobbtillväxt bromsas upp. Beräkningar från Finansdepartementet, som analyserat långsiktiga sysselsättningseffekter av regeringens vallöften, visar på att mer än 80 000 jobb riskerar att försvinna. Det är priset för höjda socialavgifter för unga, förändringar i a-kassan och slopad bortre gräns i sjukförsäkringen. Regeringens politik pressar tillbaka människor i utanförskap. Konjunkturinstitutet bekräftar bilden: Regeringens politik bedöms sänka potentiell arbetskraft och höja jämviktsarbetslösheten.

Sämre ekonomi för vanliga hushåll
Regeringens skatteförslag påverkar inte bara jobbtillväxten, utan slår också direkt mot hushållens plånböcker. Ett hushåll som använder ROT-avdrag och har två bilar kommer med regeringens politik få ökade utgifter på minst 8 000 kronor per år.

varbudget3_TW_440x220

Kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande
Regeringen har inför vårbudgeten och höstens budgetproposition aviserat skattehöjningar på sammanlagt 34 miljarder kronor. Ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt slår mot småföretagare i hela Sverige. Cirka 80 procent av regeringens aviserade skattehöjningar slår direkt mot jobb och företagande. Listan är lång: Det handlar om höjda socialavgifter för unga och gamla, nedtrappat jobbskatteavdrag, sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt och försämringar av ROT- och RUT-avdragen. Sammanlagt uppgår de höjda skatterna på jobb och företagande till 27 miljarder kronor. Och skattehöjningarna läggs på annat än jobben: Regeringen satsar endast cirka 2 procent av sina skattehöjningar på jobb och företagande på näringspolitik. Regeringen ger miljoner och tar miljarder.

Landstingspolitik med Malin Sjölander

 

Ordföranden i Berga-Lindsdals moderatförening Ole Torffvit tackar oppositionsrådet Malin Sjölander, som på måndagskvällen besökte föreningen för att tala moderat landstingspolitik. Det blev två timmars intensiv diskussion, i synnerhet om de områden där ett s-styrt landsting och en s-styrd kommun i dag går på tvärs mot varandra, så patienter får sitta emellan, exempelvis när det gäller äldres sjukvård.

Rädda barnens seminarium om barnfattigdom

 

Från Rädda Barnens seminarium om barnfattigdom där vår riksdagsman Jan R Andersson och vice ordförande i socialnämnden Lisa Jalmander idag deltog. 

”Glad att konstatera att andelen barn som lever med låg materiell standard under Alliansregeringen mer än halverades. Idag är den andelen lägst i Europa. Men fortfarande finns utmaningar kvar. ” – Jan R Andersson