Nya Moderaternas budgetreservation 2017

13405435_10157044236245271_293719564_oPå dagens kommunstyrelse presenterade vi vår budgetreservation för 2017.

Vårt Kalmar präglas av hög kvalitet och med en servicenivå som sätter invånare i alla åldrar i centrum för kommunens verksamhet. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop stad och landsbygd när omvärlden ställer nya krav på kommunens verksamhet, där inte minst integration kommer att vara en stor utmaning framåt och då är det av högsta vikt att tänkta till över hur vi vill att Kalmar ska utvecklas med kloka och långsiktiga beslut.

 

 

Här kan du se ett urval av våra förslag i punktform:

 • Minska antalet kommunalråd från sex till tre 
 • Utökat bullerskydd vid Djurängen mot Ölandsleden (pågående bullerskydd omfattar inte Ölandsleden) 4 mnkr
 • Framtagande av en bostadspolitisk strategiplan för Kalmar kommun
 • Samtliga arbetssökanden med försörjningsstöd deltar i arbetsprojekt kommunen erbjuder.
 • Satsning på bättre social miljö för att bekämpa ensamhet, kontaktlöshet och isolering vid de särskilda boendena och för dem som bor hemma.
 • Krafttag mot fallolyckor och felmedicineringar.
 • Ny särskola vid Djurängsskolan 2017
 • Öka antalet pedagoger i lågstadiet. Tidiga insatser är av högsta vikt.
 • Utöka mottagningsenhetens resurser för bättre integration och samverkan med föräldrar/anhöriga.
 • Ny simhall med extern aktör påbörjas 2017
 • Upprustning av spontanidrottsplatser och infrastrukturen kring denna, 1 miljon.
 • Ge lärare i kommunen möjligheten att läsa till behörigheten som krävs för att bli legitimerad lärare för svenska som andraspråk.
 • Utökade satsningar för SFI

Här kan du läsa vår budget i sin helhet:

Lindsdalsdagen

I helgens gick årets upplaga av Lindsdalsdagen av stapeln. Nya Moderaterna var givetvis på plats för att samtala med väljare om hur Kalmar kommun kan bli bättre. En trevlig dag med fint väder. Några nya medlemmar trillade till och med in.

lindsdalsdagen

Sverigemötet 2016

I helgen gick årets upplaga av Sverigemötet av stapeln. 1700 moderater samlades i Malmö för att tillsammans under två dagar lyssna på intressanta föreläsningar, diskutera och ha trevligt tillsammans. Mötet inleddes med ett tal av partisekreterare Tomas Tobé på fredagen där han bland annat presenterade flera förslag för att öka tryggheten för vår blåljuspersonal när de utför sina jobb. Polis, brandkår och ambulanspersonal måste kunna hjälpa människor utan att riskera att bli attackerade. I korthet presenterades dessa förslag:

 1. Skärpta straff för våld mot tjänsteman
 2. Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman
 3. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner
 4. Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd i form av kränkningsersättning
 5. Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis

På lördagen så avslutade vår partiordförande Anna Kinberg Batra årets Sverigemöte med sitt tal då hon presenterade Nya Moderaternas ”Plan för ett starkare Sverige”. Planen ska utgöra stommen för Moderaternas politik om vi vinner valet 2018. Den innehåller förslag på hur vi ska lyfta Sverige ur flyktingkris, ur utanförskap och ur skolkris. Planen innehåller i korthet dessa förslag:

 1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
 2. Nolltolerans mot dåliga skolor
 3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
 4. Tillväxt i hela Sverige
 5. Trygghet att lita på

 

AKBPFS

 

Sorgbesked

Det är med stor sorg vi emottagit beskedet att vår kära partivän Britt Dicksson inte längre finns bland oss.

Britt var personen som alltid spred värme och kärlek vart hon än gick och hon kommer blir innerligt saknad. Vi sänder våra tankar och styrkande kramar till hennes nära och kära.

Vila i frid, fina Britt.

britt

Våravslutning med Berga-Lindsdalsmoderaterna

Medlemsmöte med Magne Mårtensson, aktiespararna
Våra pensioner – Hur sparar vi till dem?
Torsdagen den 19 maj
Klockan 18:00
Samlingslokalen klunkens backe nr 9

Lindsdalsdagen
Vi har ett kampanjbord i Lindsdals centrum. Kom och träffa varandra!
Lördagen den 21 maj
Klockan 10:00-15:00
Mer info: Ole Torffvit, 0706 21 74 66

Medlemsmöte med Kalmars stadsarkitekt Björn Strimfors.
Hur bygger man bra bostadsområden? En helt ny stadsdel ska snabbyggas vid Snurrom. Hur kommer den att fungera?
Tisdagen den 31 maj
Klockan 18:00
Lindsdalsskolan, Slätmossevägen 2

Nationaldagsfirande
Vi samlas och dricker kaffe i Krusenstiernska trädgården och går därefeter till nationaldagsfirande på larmtorget med svensk fan och moderatflagga.
Måndag den 6 juni
Klockan 13:00
Mer info: Per Dahl, 0706 12 32 11

Kampanjutbildning med Nya Moderaterna i Kalmar kommun

kampanjbildsiriHärmed bjuder Kalmarmoderaterna in till kampanjutbildning

När: lördagen den 28:maj
Tid: 10:00-14:00
Plats: Magistern, (ingång från innergården bakom stadshuset)

Valrörelsen närmar sig med stormsteg och det är hög tid att vi utvecklar och förbättrar vår kampanjteknik. Hur blir vi partiet som kampanjar allra bäst och hur värvar man nya medlemmar?
Utbildningen är obligatorisk för fullmäktigegruppen men givetvis är alla medlemmar inbjudna och välkomna att delta.

10:00-14:00 (inklusive gemensam lunchkampanj på stan, medtag därför eventuella kampanjkäder)

Vi bjuder på enklare lunch och obligatorisk anmälan sker på länk: Sista anmälan är den 23 maj!

Frågor eller funderingar? Hör av dig till politiska sekreteraren Maria Stensby på 0706823751 eller maria.stensby(a)moderat.se

Nya Moderaternas länsförbundsstämma

förbundsstämma16I lördags samlades länets moderater för den årliga förbundsstämman. Christina Fosnes och Måns Linge kommenterar i dagens Barometern.

Angående regionfrågan är vår linje klar – NEJ till storregioner. En linje helt i enlighet med den som vi driver på nationellt plan. Den moderata linjen helt enkelt.

Vi passar också på att gratulera Måns Linge som blev omvald till 2:e vice förbundsordförande samt Christina Fosnes som omvaldes till ledamot av förbundsstyrelsen. Bra och viktigt att Kalmar tar plats.

Rädda barnens länskonferens

LisaRB

 

 

 

 

 

Idag gick Rädda Barnens årliga länskonferens av stapeln på Skälby gård. Vår vice ordförande i socialnämnden Lisa Jalmander representerade Nya Moderaterna. Diskussionen under dagen handlade om vad kommunerna kan göra för att minska barnfattigdomen.

“Våra politiska förslag begravs i en pärm”

Alliansen i omsorgsnämnden har fått nog. Deras politiska förslag tas inte upp för diskussion på nämndmötena – utan hamnar i en grön pärm som ingen läser. ”Socialdemokraterna och Michael Ländin har fått i uppdrag att lägga locket på”, säger vice ordförande Per Dahl (M).

“Nu lägger vi vårt sjätte tunga förslag – ska det också begravas i en pärm?” – det frågar sig fyra av Alliansens ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden.

Fem skrivelser som oppositionspolitikerna lämnat in sedan mandatperiodens start har samtliga hamnat i en grön pärm märkt “anmälningsärenden” – och har inte ens tagits upp för diskussion under nämndmötena, säger politikerna.

Läs hela artikeln här: