2 mars, 2017 Info Kalmarmoderaterna

Öppet möte med Berga-Lindsdalsmoderaterna om en närvarande polis

polisenbergalindsdalDå har vi i Berga-Lindsdalsmoderaterna nästa möte, om polisnärvaro! Medverkande är Ulf Karlsson, polisen i Kalmar, och Olof Ersgård, fd länspolismästare.

Lindsdalsskolans matsal, Slätmossevägen 2, 22 mars, kl 18! Vi håller på till 1930!

Bjud gärna med dem som ni tror är intresserade!

Styrelsen i Berga-Lindsdal (m)