VÅRA IDÉER FÖR ETT BÄTTRE KALMAR KOMMUN
Här kan du läsa Alliansens budgetreservation för 2018 samt våra prioriteringar från Moderaterna.
Budgetreservation – Alliansens 2018
M-prioriteringar 2018

Moderaternas budgetmotion 2016

 

VALPROGRAM 2014

JOBBEN SKAPAR TRYGGHET
Kalmar har haft en fantastisk utveckling under de senaste åren. Vår arbetsmarknad har utvecklats och det är ett arbete vi vill fortsätta med. Men vi måste göra mer. Vi måste bygga en arbetsmarknad i Kalmar som gör det möjligt för fler att vara med. Vi vill införa praktik på alla program på gymnasiet, tätare samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och möjligheter för studenter att jobba extra i kommunens olika verksamheter. Det är tre förslag på hur vi tillsammans kan bygga ett bättre Kalmar.

Inställningen att politiker inte kan eller ska skapa jobb vill vi förpassa till historien. Vi är redo att jobba för att fler ska få ett jobb.

Läs mer:

 

UNG OCH TRYGG
Alla ska känna sig trygga och säkra i Kalmar. Oavsett om det gäller skolan, en kväll på stan eller på väg hem från en kompis ska du känna dig trygg. Vi behöver jobba hårdare med att se till att skolans värld till att börja med blir en plats där alla känner sig trygga och blir sedda. Skolungdomar ska få den hjälp de behöver i god tid.

Trygghet handlar också om att ha jobb och bostad. Vi vill se till att det finns fler bostäder som unga har råd med. Vi behöver också skapa tätare koppling mellan skola och arbetsmarknad. Den utbildning du går som ung ska leda till ett jobb.

Läs mer:

 

INFRASTRUKTUR
Flygplatsen är oerhört viktig för Kalmarregionen. Vi måste kunna nå större flygplatser inom rimlig tid. Flygplatsen behövs för att Kalmar ska vara en attraktiv ort att bo i och att etablera sin verksamhet i.

Kalmar ska ligga i framkant när det gäller kopplingar till omvärlden – både fysiska och digitala. Det betyder att det ska vara enkelt att bo i Kalmar och pendla till jobb eller studier i andra städer och kommuner, eller att pendla till Kalmar.

Läs mer:

 

ÄLDRE OCH TRYGG
Kalmar ska vara en bra stad att åldras i där varje människa räknas. Erfarenhet och kunskap hos dem som levt lite längre ska tas till vara på rätt sätt. Det innebär inte bara att våra äldre ska ha en bra ekonomisk situation utan också att alla ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Rätten att själv få bestämma vid behov av vård ochomsorg är viktiga för ett värdigt åldrande. Rätten att fatta egna beslut ska inte ta slut bara för att du blir äldre.

Vi vill jobba för en bra omsorg för våra äldre med fokus på kvalité och möjligheten att själv bestämma hur ens vård ska se ut när väl den dagen kommer.

Läs mer:

 

LANDSBYGD
Vi tror att landsbygdens och den gröna näringens framtid i vår kommun kommer spela en större roll framöver. Vi vill göra det enklare för våra lokala matproducenter att sälja sina produkter till olika delar av den kommunala verksamheten. Utan att för den skull gå ifrån principen om öppna och rättsäkra offentliga upphandlingar.

Vi vill fortsätta med utbyggnaden av fibernätet i hela kommunen. Vi vill verka för en smidigare kollektivtrafik med resenären i fokus.

Läs mer:

 

VILL DU VETA MER?
Har du frågor om något som vi inte tar upp här?
Kontakt: info(a)kalmarmoderaterna.se