Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Tord Gyllensten, 58år, gift, 3 barn. Flyttar nu nov/dec ner till min hemstad Kalmar från Linköping.

Vad har du för utbildningar?
Lapplands Jägare Kiruna, Regementsofficersexamen Karlberg, Krigshögskolans högre kurs, Mobil Oil European London, Sthlm Universitet pedagogik, sociologi.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Företagare. Startat och med framgång drivit 8 företag. Driver företagsutbildningar inom marknad, sälj, ekonomi, juridik och administration. Mentor för nyföretagare. Styrelseuppdrag inom bank och it. Chef ledningsgrupp för yrkeshögskola i Linköping med professor Mölk LIU. Profilen på skolan är mjukvaruutvecklare och hårdvaru/testare, alternativ till civilingenjörsutbildning.

Vad är dina övriga intressen?
Familj och barnbarn, jakt/fiske, skidor, havet.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att få möjligheten och förmånen att vara med och påverka så att vi alla får det bättre ser jag med ödmjukhet och stolthet på. Jag har länge (via medier och kamrater), följt utvecklingen och debatten i Kalmar. Med viss förvåning och undran har ”fenomenet socialdemokratin” i Kalmar stimulerat mig till att agera.
Min övertygelse är att man bör aktivera sig och agera om man önskar en förändring. Mina första år i arbetslivet gav jag åt att försvara rätten till demokrati som jag tror mycket på. Jag tror på frihet och individens rätt och möjlighet.
Småföretagande är en nyckelfråga i framtiden också, men även möjligheten att kunna få mindre företag att växa. Där finns de nya jobben. Integration måste ske via jobb och acceptans.
Som medborgare och skattebetalare ser jag kommun och myndigheter som avlönade av ”oss” vilket innebär en generell syn på service och bemötande som måste ändras.
Ska kommunala bolag konkurrera med privata? Jag tycker inte det.
Självklart ska positiva delar lyftas fram och användas än mer effektivt.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jag har flera sidor jag ser jag kan vara till nytta inom:
Näringsliv
Att granska, stärka och utveckla befintligt och kommande näringsliv samt samverka och ställa krav på statliga stödverksamheter. Att få ett friskt upphandlingsklimat som inte ifrågasätts. Hur får vi fler att bli skattebetalare!? Integration sker genom jobb.
Förståelse, insikt och acceptans av företagare i Kalmar måste stärkas.
Kommunikation
Strategi och mål. Tåg, flyg, bil, båt? Vart vill vi? Vad är möjligt? Prioriteringar?
Jag ser inte att sydöstra delen av Sverige är tillräckligt aktiv ur ett kommunikations- och företagsperspektiv om man jämför med andra delar av landet. Risken med detta blev tydlig vid förra konjunkturnedgången.
IT
Strategi/mål. Varför/När? Budget. Sårbarhet.
Utbildning
Privata/kommunala/statliga alternativ. Säkra kvalitet genom konkurrens!? Varför denna fokus på Linnéuniversitetets filial? Yrkeshögskolor!? Framtid?
Beredskap/säkerhet/redundans i system
Status på kommunala system. Svagheter. Åtgärdsplaner/tider.
Lag och rätt
Ordning och rättvisa inför lagen är nu mer viktigt än någonsin. Tiggeri måste hanteras.
Äldre
Varför har Kalmar så få +55 boenden jämfört med andra städer?
Äldres möjlighet att klara sig i det digitaliserade samhället.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Nej