Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Mitt namn är Tobias Radhe och jag är 47 år. Jag är gift med Jessica och vi har två vuxna, utflugna, barn och ett barnbarn. Vi bor i ett radhus på Malmen sedan 2008.
Under hela min vuxna tid har jag bott i Kalmar med omnejd, bortsett från utbildningsperioder och utlandstjänst.
Jag arbetar i dag som polis, vilket jag gjort sedan 1992. Inom polisen har jag haft flera olika tjänster och uppdrag. Min fru är frisör och egen företagare.

Vad har du för utbildningar?
Förutom grundskola och gymnasium så har all min utbildning varit inom polisen eller inriktning mot polisiär verksamhet. Under mina 25 år som polis har jag gått många utbildningar som kan vara av nytta inom annan verksamhet, t.ex. konflikthantering, arbetsmiljö, ledarskap med mera.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Med min polisiära bakgrund har jag en inblick i samhället som få har. Jag har högt rättspatos och vet hur lagar och förordningar fungerar (eller inte fungerar).

Vad är dina övriga intressen?
Jag är träningsintresserad i allmänhet. Allt från styrketräning till långlopp. Alla hålla kroppen i trim är viktigt tycker jag. Jag tycker även om att resa, oftast tillsammans med min fru.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Jag ser det som en möjlighet att kunna påverka saker som sker i min omedelbara närhet. Politiken borde inte kunna bli tydligare än att beslut som fattas påverkar mig som person/Kalmarbo/medborgare direkt. Jag vill helt enkelt kunna påverka mer än vad jag gör idag.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
I nuläget allt som rör integration och/eller välfärden. Jag anser att den hör ihop väldigt mycket. Även säkerhet/trygghet är viktigt, men det arbetar jag med dagligen i mitt ordinarie arbete.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Jag är ledamot i Kalmarföreningens styrelse.