Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
69 år, kom till Kalmar 1963 från Oskarshamn, gift med Bengt sedan 40 år, 1 son 37 år, katt Signe (Maine Coon), villa i Rinkabyholm sedan 2010, husbilsåkare

Vad har du för utbildningar?
Realexamen Kalmar H.A .Läroverk 1964, Sjöbefälsutbildning telegrafist 1970, flertalet interna företagsutbildningar

Vad har du för yrkeserfarenhet?
Sekreterarutbildning nivå C, VD-assistent, VD-sekreterare, Securitas vaktutbildning, ISO9000 kvalitetsutbildning, arbetsledarutbildning, säljarutbildning, receptionist, guideutbildning,  ekonomi- och marknadsföring mm. Arbetat inom det privata näringslivet större delen av mitt yrkesverksamma liv, men har även tjänstgjort inom Landsting (ungdomsmottagningen) och kommun (socialförvaltningen)

Vad är dina övriga intressen?
Musik, svampplockning, resor, en god måltid i goda vänners lag, läser gärna biografier och historiska faktaböcker. Gillar att göra utflykter och hitta nya besöksmål med husbilen!

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att vara ledamot i kommunfullmäktige är ett förtroende- och tillika ett hedersuppdrag som det gäller att förvalta väl och att representera vårt parti och våra väljare. Möjligheten att vara delaktig i beslut och att påverka samhällsutvecklingen utifrån den ideologi jag tror på.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Mitt intresseområde är brett och jag är intresserad av ALLT som rör kommunen och dess olika områden, kanske inte lika intresserad av VVS och El! Till att börja med är det att bryta den nu sittande oheliga trepartikoalitionen!
Integrationsfrågor och äldreomsorg samt skola. Underlätta att komma in på arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån, vilket innebär att minska trösklar och avgifter för småföretagare och arbetssökande, motprestationskrav för dem som är arbetsföra och uppbär försörjningsstöd, nybyggnation av bostäder i våra förorter såsom Trekanten mfl  istället för att förtäta i citykärnan, ta mer vara på den historiska och gröna miljö som finns i Kalmar vid nybyggnation – förädla istället för att förstöra miljöer och byggnader

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Ordförande Kalmar Moderata Kommunkrets, ledamot i socialnämnden, ersättare kommunfullmäktige, vice ordförande valnämnden, vice ordf kommunfullmäktiges valberedning, begravningsombud, donationskommitté mm