2018

FEBRUARI
4, 13:00 Nomineringsstämma, Glasverandan Läs mer:
6, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
9, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
11, 12:30-15:00 Dörrknackningskampanj, Läs mer:
17, 12:30-15:00 Dörrknackningskampanj, Läs mer:
19, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
26, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

MARS
6, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
7, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
17, Kalmarmötet, Glasverandan Läs mer:
19, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
26, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

APRIL
3, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
4, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
16, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
23, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

MAJ
2, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
3, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
21, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
28, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

JUNI
5, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
6, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
11, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
18, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER
4, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
5, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
17, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
24, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

OKTOBER
2, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
3, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
8, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
15, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

NOVEMBER
6, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
7, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
19, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
26, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

DECEMBER
4, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
5, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
10, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
17, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer: