2017

 

SEPTEMBER
5, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
6, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
9, Kalmarsund prideparad, Kvarnholmen Läs mer:
17, 13:00-15:00 Grillning med moderaterna i Kalmar stad, Kalmarsundsparken Läs mer:
18, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
25, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:
27, 17:30 Medlemskväll med Berg-Lindsdal, Lindsdalskolan Slätmossevägen 2 Läs mer:
29, 15:30-17:00 Kampanjfredag Läs mer:

OKTOBER
3, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
4, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
23, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
27, 15:30-17:00 Kampanjfredag Läs mer:
30, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

NOVEMBER
7, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
8, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer: 
17, Nomineringsstämma Riksdag
18, Nomineringsstämma Landsting/Region
20, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
24, 15:30-17:00 Kampanjfredag Läs mer:
27, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer:

DECEMBER
5, Kommunstyrelse, Magistern Läs mer:
6, 18:00-19:30 Nytt från stadshuset, Magistern Läs mer:
11, 16:00-19:00 Gruppmöte inför KF, Gamla KS-salen
18, Kommunfullmäktige, Brofästet Läs mer: