Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag är 25 år gammal, nyligen gift, bosatt i centrala Kalmar. Sedan våren 2017, efter noga övervägande, aktiv i politiken på föreningsnivå.

Vad har du för utbildningar?
Juristexamen (avlagd 2015 vid Stockholms universitet) och civilekonomexamen (avlagd 2014 vid Stockholms universitet), härtill studier i nationalekonomi, matematik och filosofi.

Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Byråarbete som jurist och ombud avseende såväl civilrätt som offentlig rätt och förrättningslantmätare vid statliga Lantmäterimyndigheten med särskild inriktning mot tvångslagstiftning.

Vad är dina övriga intressen?
Bl.a. golf, historia, utbildning och sociologi.

Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Ett uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige är ett stort förtroende och en hedersbetygelse, emellertid är det min mening att uppdraget i samma utsträckning är förpliktigande. Att vara del av en beslutsfattande församling tarvar stor integritet och en inte obetydlig arbetsinsats.
Min uppfattning är att jag har de förmågor som kan vara lämpliga för uppdraget. Kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap om juridik och ekonomi tror jag gagnar mig och gör mig skickad att fylla de förväntningar som rätteligen är att ställa på en fullmäktigeledamot. Dessutom är jag van att navigera i nya miljöer och erfaren av att möta nya människor vilket jag tror är lämpliga egenskaper. Jag bedömer även ha mig möjlighet att nedlägga den tid som är behövlig för att utföra ett gott arbete och jag har en arbetsgivare som kommer underlätta mina möjligheter att planeringsmässigt hantera eventuella kommande åtaganden.

Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
De flesta områden intresserar mig men i synnerhet näringslivsfrågor, utbildningsfrågor och frågor om samhällsplanering.
De ovan angivna frågorna är viktiga för Kalmar likväl som för andra kommuner. Min uppfattning är också att det just nu är särskilt viktigt för Kalmar att stärka sitt näringsliv och sin konkurrenskraft vilket mycket hänger samman med Linnéuniversitetets växande inflytande i regionen och de möjligheter som detta innebär. Härtill föreligger förutsättningar utveckla de möjligheter som vår starka turism medför för regionen, inte bara avseende viss del av året. Detta är möjligheter som medför stora frågeställningar avseende infrastruktur, bostäder och annan grundläggande samhällsservice.

Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Föreningsordförande i Kalmar moderatförening (”Moderatföreningen Kalmar stad”) sedan verksamhetsåret 2017. Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.