DINA POLITIKER

 

Oppositionsråd:

Hanne Lindqvist
Oppositionsråd
Första vice ordförande i kommunstyrelsen
Vice ordförande i Kalmar Kommunbolag AB
Läs mer

Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige:

Måns Linge
Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i kommunfullmäktige
Första vice ordförande i omsorgsnämnden
Ledamot i styrelsen för Kommunalförbundet Kretslopp Sydost
Läs mer

Kajsa Hedin
Första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i kommunfullmäktige
Läs mer

Lisa Jalmander
Vice ordförande i socialnämnden
Vice ordförande i styrelsen för Destination Kalmar AB
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i kommunfullmäktige
Läs mer

Jonas Lövgren
Ledamot i kommunfullmäktige

Susanne Eliasson
Ledamot i kommunfullmäktige
Vice ordförande i utbildningsnämnden
Ledamot i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
Borgerlig vigselförrättare
Läs mer

Per-Olof Jonsson
Andra vice ordförande i kommunfullmäktige
Vice ordförande i styrelsen för Kalmarhem AB
Vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
Läs mer

Patrik Olsen
Ledamot i kommunfullmäktige
Vice ordförande i vatten- och miljönämnden
Vice ordförande i styrelsen för Kalmar Vatten AB
Läs mer

Magnus Jernetz Gustavsson
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i servicenämnden
Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Annica Portland Bengtsson
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i omsorgsnämnden
Vice ordförande i valnämnden
Läs mer

Johan Krantz
Ersättare i kommunfullmäktige
Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Ledamot i Södermöre kommundelsnämnd
Läs mer

Ersättare:

Jörgen Bödmar
Ersättare i kommunfullmäktige

Ole Torffvit
Ersättare i kommunfullmäktige

Micael Nilsson
Ersättare i kommunfullmäktige

Lennart Erlandsson
Ersättare i kommunfullmäktige

Kaj Holst
Ersättare i kommunfullmäktige