18 mars, 2016 Måns Linge

Fler sfi-lärare för att stärka integrationen

Språket är vägen in i det svenska samhället. Samtidigt är det i dag stor brist på sfi-lärare och på lärare som är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk ute på skolorna. Moderaterna, tillsammans med Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, föreslår därför reformer för fler sfi-lärare och stärkt svenskundervisning för invandrare.

­ En väl fungerade skola med välutbildade lärare är en nyckelfaktor för att bryta utanförskapet och stärka integrationen. Många lärosäten ser behov av att erbjuda den här typen av kurser, men säger sig sakna uppdraget. Det är allvarligt om man inte får signalen om att det här är det självklara uppdraget i en situation där man har så stora behov, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson.

Förslag:

· Ge fler möjlighet att studera till sfi-lärare över sommaren
De lärosäten, där lärarutbildningen finns i dagsläget, ska erbjuda kurser i svenska som andraspråk över sommaren för att möta de växande behoven.

· Erbjud distanskurser i svenska som andraspråk
Endast åtta lärosäten har i dagsläget examenstillstånd och därmed möjlighet att bedriva kurser i svenska som andraspråk. Därför vill vi utreda möjligheten att införa distanskurser i svenska som andraspråk, som ska kombineras med praktik ute i sfi-verksamhet.

· Gör svenska som andraspråk till en obligatorisk del på lärarutbildningarna
Alla blivande lärare kommer att möta nyanlända elever i sina klassrum. Därför är svenska som andraspråk en viktig kompetens som bör ingå i alla lärarutbildningar. Syftet är att ge blivande lärare en grundläggande kunskap i att undervisa elever med ett annat modersmål.

Läs mer här: