Sammanfattning av kommunfullmäktige 30/3

Nya moderaternas oppositionsråd Christina Fosnes kommenterar här kort dagens sammanträde med kommunfullmäktige där det återigen blir tydligt att vi inte får del av samma information som majoriteten får.

Men det största problemet är kanske inte att vi ”måste” efterfråga skriftliga formuleringar utan snarare som så att majoriteten suttit i 20 år och skapat en kultur där de fattar beslut utan sådant underlag.

Kalmar kan mer!